autor: Michal Berger    |   datum: 21.05.2023  |  

Ohlášky na 7. neděli velikonoční

7. neděle velikonoční  
Den modliteb za sdělovací prostředky
 21. května 2023
  Tato mše svatá byla obětována za živou a + rodinu Kubíkovu, Kubišovou, Krábelovu a Strážickou.


                   LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE                                                           
   Pondělí    –   Památka sv. Rity z Cascie, řeholnice
   Pátek       –   Památka sv. Filipa Neriho, kněze
   Sobota     –   Památka sv. Augustina z Canterbury, biskupa
   Neděle     –   Slavnost Seslání Ducha svatého                                    
BOHOSLUŽBY V TÝDNU  
  Pondělí  17:15  -  Za farníky
  Středa    17:15  -  Za + rodiče a bratra a živou rodinu Honkovu
  Čtvrtek   17:00  -  A d o r a c e           18:00 – Mše svatá v České Mezi          
  Pátek      17:00  -  Za rodinu Elerovu a Juhárovu, na poděkování (30 let charity)
  Sobota   16:30  -  Zelená hora: Za P. Vladislava Dvořáka a živou a + rod. Dvořákovu
  Neděle     9:00  -   Za  farníkyDALŠÍ OZNÁMENÍ
•    Děkuji Vám za Vaše dary během pouti na Zelené hoře. Vybralo se 140.000,- Kč na opravy varhan.
•    Dnes ve 14:30 bude křest malého Marka Škorpíka.
•    V 15:00 bude poslední příprava prvokomunikantů.
•    První svatá zpověď dětí bude v pátek 26.5. od 14:30. Bude zde i druhý zpovědník k dispozici pro rodiče, kmotry a starší sourozence.
•    V pátek bude slavit oblastní charita Žďár n/S výročí 30 let od založení. Mši sv. s námi bude slavit P. Jiří Kaňa, děkan z Velkého Meziříčí.
•    Pouť ke sv. Zdislavě se uskuteční příští sobotu 27. května – mši svatou v Křižanově budeme mít v 18:00 hod. Vycházíme z Velkého Meziříčí z vlakového nádraží ve 13:15. Vlak ze Žďáru odjíždí ve 12:30. Připojte se k nám. Zveme také rodiny s dětmi, cestou bude malé občerstvení.
•    Příští neděli bude první svaté přijímání.
•    Příští neděli bude sbírka na charitativní účely.
•    V neděli 28.5. bude v bazilice koncert ženského pěveckého sboru Akordum a souboru Akvarteto s hosty. Diriguje Ondřej Kunovský. Zazní Vivaldiho Gloria in D a Missa brevis Zdeňka Lukáše. Vstupné dobrovolné.

         Tel. 566 625 190     Mobil: 607 736 851     E-mail:  zdar-klaster@dieceze.cz   
http://zdarskefarnosti.cz     www.facebook.com/zdarskefarnosti
 

TOPlist