autor: Farnost ZR2    |   datum: 08.04.2022  |  

Poděkování všem dárcům

 Milí farníci,

děkuji Vám za Vaše potravinové i finanční dary při sbírce pro Ukrajinu. Jak víte z ohlášek, pomoc vozíme do města Chust, v Zakarpatské oblasti Ukrajiny, kde řeckokatolická farnost sv. Štěpána organizuje distribuci pomoci a výdej potravin a hygienických potřeb. 

Dosud jsme poslali dvě zásilky v tranzitech a dodávkách - jednu si odvezli přímo kněží z Rachivu a druhou odvezli skauti ze Střelic u Brna, kteří tam jezdí již pravidelně.

Nyní jsme uspořádali sbírku v celém našem děkanství a pojedeme tam na Velikonoční pondělí s naším expedičním autobusem a řidičem Alešem Brtníkem. K výpravě se připojí pan farář Jan Kotík a žďárský farník Zdeněk Kyncl. Podle předběžných zpráv z našich farností se sbírka slibně rozběhla a vypadá to na 3 - 4 tuny potravin a hygienických potřeb. K tomu ještě přidáme nové spacáky, karimatky a dary posbírané z dalších míst. Děkuji také za příspěvky na dopravu. K naší sbírce se připojí také farnosti z Ořechova u Brna, evangelické sbory v Sázavě a v Jimramově a Biskupské gymnázium ve Žďáře nad Sázavou. V následujících dnech se svezou dary do centrálního skladu v Křižanově a odtud se budou nakládat. Pomoc střelických skautů přitom pokračuje paralelně dál a zásoby jim dodávají brněnské farnosti, saleziáni, skauti... 
       Děkuji všem
                                             P. Vladimír Záleský, děkan žďárský
 
Připojuji děkovný dopis od otce Volodimira Babiče:

Drazí přátelé,
upřímné a srdečné díky všem dárcům druhé sbírky humanitární pomoci pro ukrajinské občany. Vaše pomoc dorazila na místo určení v pravý čas. Potraviny nám došly den před tím, než přijela Vaše zásilka.  V Zakarpatské oblasti je v současnosti asi 250 000 lidí, kteří utekli z bojových oblastí a nechtějí opustit Ukrajinu. Vámi vybrané potraviny putují právě těmto lidem, kteří jsou ubytováni po tělocvičnách a farách. Pomoc je rozdělována do potravinových balíčků, které si mohou vyzvednout lidé po předložení dokladu potvrzující že pochází z válečných zón. 

Humanitární pomoc je odtud také distribuována do blízkého okolí. Tuto pomoc již využilo více než 450 ukrajinský rodin a jen za včerejší den se rozdalo 80 potravinových balíčků. V poslední sbírce od Vás se vybralo 993 kg potravin. 171 kg mouky, 169 kg těstovin a polévek, 36 litrů oleje, 62 kg luštěnin, 145 kg rýže, 27 kg sladkostí, 202 kilo konzerv a paštik, 12 litrů mléka, 104 kg soli a cukru, 20 kg dětské výživy  a sunaru, 7 kg čaje a kávy, 38 kg müsli…  

Děkujeme všem Žďárákům a z okolí za štědrou pomoc lidem kteří přišli o všechno.
o. Volodimir Babič
 

TOPlist