autor: Michal Berger    |   datum: 16.05.2021  |  

Svatojánská pouť 2021 na Zelené hoře

 Z důvodu rozsáhlých oprav bude poutní chrám letos v květnu ještě uzavřen. V kostele probíhá rekonstrukce podlahy, opravy štukové výzdoby, restaurování všech oltářů a pod. Také pole poutníků nebude přístupné z důvodu zatravnění plochy. V celém areálu bude tedy otevřena pouze polovina ambitů, kde bude možné zakoupit duchovní literaturu a suvenýry. Druhá část abmitů se v této době rovněž proměňuje ve staveniště... Věřím, že se ale brzy dočkáme dlouho očekávané a překvapivé změny v podobě interiéru kostela - prozatím musíme mít trpělivost a hlavní pouť slavit mimo areál na postaveném pódiu. Pódium bude vně poutních ambitů, s ozvučením a lavičkami pro poutníky. Všechny bohoslužby budou tedy pod širým nebem a tak doufáme, že květen bude s počasím přívětivější než nejchladnější duben v novodobých dějinách. Počet poutních bohoslužeb bude zachován jako v předchozích letech. První poutní mše svatá bude v sobotu 15.5., v 17 hod s doprovodem chrámového sboru Fons. Jitřní nedělní mše svatá bude v 6:00, další v 7:30. Bohoslužby v 9:00 a v 10:30 bude celebrovat a kázat žďárský "rodák", nyní farář v Brně u sv. Augustina - P. Josef Novotný. Tu první doprovodí zpěvem klášterská schola, druhou dětský sbor z baziliky. Odpoledne bude mše svatá ve 14:30 s doprovodem scholy z Herálce. To vše, za předpokladu, že se bude situace pandemie i nadále zlepšovat. Rádi bychom při pouti oznámili termín slavnostního znovuotevření poutního kostela. Mše svaté se neslavily na Zelené hoře od poloviny října minulého roku - nejprve kvůli protiepidemickým opatřením a hned nato kvůli probíhajícím opravám. Věřím, že ještě do práznin budeme moci obnovit pravidelné bohoslužby. Také naši průvodci jsou připraveni nastoupit hned jak to situce dovolí. Pouť tedy bude v mírně nouzovém režimu ale s jejím konáním rozhodně počítáme - o to více, když v letošním roce slavíme výročí 300 let od blahořečení sv. Jana Nepomuckého. Poutní čas zahájíme sobotním průvodem z baziliky na Zelenou horu - procesí vyjde v 16 hod. v případě příznivého počasí: v sobotu 15.5. je svátek sv. Žofie a všichni víme, co to může znamenat... Pokud by pršelo, přesunou se bohoslužby na jediné místo, které nám "nahoře" ještě zbývá, a to je německá kaple. Děkuji všem, kdo se jakkoliv podílejí na opravách Zelené hory a také všem příznivcům.

TOPlist