autor: Farnost ZR2    |   datum: 02.11.2020  |  

Možnost získat odpustky pro duše v očistci je kvůli pandemii prodloužena
Možnost získat odpustky pro duše v očistci je kvůli pandemii prodloužena

Apoštolská penitenciárie s pověřením papeže Františka stanovila, že je letos možné získat plnomocné odpustky po celý měsíc listopad. Tato možnost plnomocných odpustků, která obvykle platí pouze od 1. do 8. listopadu, byla nyní prodloužena na celý měsíc listopad z důvodu pandemie Covid-19. 

Celkově lze tedy odpustky spojené s návštěvou hřbitova letos získat kterýchkoli osm dní od 25. 10. do 30. 11. dle vlastní volby. 

Připomeňme podmínky pro daný den:

• návštěva hřbitova,
• modlitba za zesnulé,
• modlitba na úmysl Svatého Otce,
• vyloučení sebemenšího zalíbení v hříchu,
• svaté přijímání;                 … a v okruhu těchto dní svátost smíření.

Odpustky spojené s návštěvou kostela, které je běžně možné získat jen 

2. listopadu, lze letos získat kterýkoli den měsíce listopadu podle vlastní volby. Podmínkami jsou:

• návštěva kostela nebo kaple,
• modlitba Otčenáš,
• modlitba Věřím,
• modlitba na úmysl Svatého Otce,
• vyloučení sebemenšího zalíbení v hříchu,
• svaté přijímání;               … a v okruhu těchto dní svátost smíření.

Kromě toho senioři, nemocní a všichni v karanténě, kteří nemohou opustit své bydliště, mohou získat odpustky na dálku. Stačí, pokud se v modlitbě spojí se společenstvím církve, zřeknou se jakéhokoliv hříchu a s úmyslem splnit, jakmile to bude možné, i další podmínky (sv. zpověď, sv. přijímání) a před obrazem Pána Ježíše nebo Panny Marie se pomodlí za zesnulé a na úmysl Svatého otce.

Touto modlitbou mohou být např. ranní chvály nebo nešpory z breviáře za zesnulé, růženec, Korunka k Božímu milosrdenství nebo jiné modlitby, četba  z Evangelia, který je součástí liturgie za zesnulé, nebo vykonání skutku milosrdenství spojeného s obětováním bolestí a útrap vlastního života Bohu.

 

 

 

TOPlist