autor: Vladimír Záleský    |   datum: 05.06.2020  |  

Večerní pozdrav farníkům

Milí farníci a přátelé,

srdečně Vás zdravím po delší odmlce a jsem rád, že tento bohatý adresář mi umožňuje občas Vás oslovit jiným způsobem, než při mši svaté nebo při ohláškách.

Mládeži, jak jste asi zaregistrovali, Slovensko je opět otevřené a proto jsme se vrátili k původnímu plánu expedice. Tímto Vás zvu! Mládež od 15 let se může již přihlašovat na letošní výpravu. Odjíždět budeme, dá-li Pán, v neděli 19.7. odpoledne a přespíme někde u Turzovky. V pondělí dojedeme do Košíc, pomodlíme se u sv. Alžběty Durynské a budeme pokračovat do Vysoké nad Uhom, ke hrobu mučednice Aničky Kolesárové. Potom již vystoupíme k trojhranici a od Kremence půjdeme Bukovskými vrchy (Poloniny) podél polské hranice na západ. Návrat plánujeme v sobotu 25.7. Výprava nebude drahá ani náročná fyzicky ani dlouhá, ale myslím, že bude zajímavá. Také program puťáku je již připraven. Šumavu odložíme, protože tam budou davy lidí a pojedeme raději na Českou Kanadu. Odjíždět bychom měli v neděli 28.6. odpoledne do Kostelního Vydří a odtud vyjdeme v pondělí ráno směrem ke hradu Landštejn. Z Nové Bystřice bychom chtěli jet úzkokolejkou trochu na sever a vracet se jinou cestou do Telče. Návrat je naplánován na čtvrtek 2.7. večer. Hlásit se mohou děti a mládež od 12. let. Tuto neděli bude pouť ke kapli Nejsvětější Trojice v České Mezi. Mše svatá začne v 15 hod. a po ní půjdeme žehnat lesům. O týden později bude pouť ke sv. Antoníčkovi ve Stržanově a ve stejný den v Herálci – tam bude i první svaté přijímání. V Klášteře bude první svaté přijímání až v neděli 21. června ale již tuto neděli představíme farníkům naše prvokomunikanty.

Dnes jsem při ranní modlitbě narazil na text, který mám ve své Bibli ve zlatém rámečku. Je z Izaiáše 43,1-3: „Neboj se, vždyť jsem tě vykoupil, dal jsem ti jméno, jsi můj! Když se budeš brodit vodou, budu s tebou, řeky tě nezatopí. Když půjdeš ohněm, nespálíš se, plamen tě neožehne. Neboť já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Svatý Izraele, tvůj vykupitel.“

Jiný Izaiáš – poustevník, který žil ve 4. století v Dolním Egyptě to komentuje tak, že když se vytrvale modlíme, Pán tato slova šeptá přímo naší duši aby nás uklidnil.

Přeji Vám všem tento vnitřní klid a posílám večerní (noční) požehnání.

P. Vladimír

 

TOPlist