autor: Vladimír Záleský    |   datum: 12.05.2020  |  

Pozdrav na dobrou noc

 Milí přátelé a farníci,
v době kdy už se opět můžeme snadněji setkat, Vám možná nebudu psát každý den. Když dovolíte, tak se i tak občas ozvu…
Připomínám, že v pátek bude Večer chval v 18:30 – pokud nám to dovolí počasí, tak na rajském dvoře. Program bude přenášen on-line ale je možné se jej účastnit i osobně.
V sobotu 16.5. můžete využít příležitosti ke svaté zpovědi v ambitech Zelené hory od 15 do 17 hodin. Po tuto dobu bude také otevřen kostel k soukromé modlitbě.
Poutní mše svatá bude ten den jediná v 18:00. Bude přenášena on-line, 100 osob může být v kostele, část také na poutním nádvoří, kde bude ozvučení.

Milé děti,
děkuji za Vaše úsilí; otázky této neděle nebyly zrovna snadné ale s pomocí rodičů jste se většinou dopátrali správných odpovědí. Pro jistotu je posílám ve stručné podobě:
Svátek sv. Jana Nepomuckého se slaví 16. května, protože toto datum uvedl mylně Václav Hájek z Libočan ve své kronice jako den úmrtí sv. Jana.
Sv. Jan se narodil v Pomuku, kterému se v průběhu let začalo říkat Nepomuk, město leží nedaleko od Plzně.
Sv. Jan měl vztah k cisterciánskému řádu, protože v Nepomuku byl cisterciácký klášter, kde se mu dostalo prvního vzdělání.
Pět hvězd na svatozáři připomíná, že jeho mrtvé tělo bylo nalezeno díky pěti hvězdám, které označovaly místo.
Panna Maria se ve Fatimě zjevila Lúcii dos Santos, její sestřenici Jacintě a bratranci Francisco Martoovi.
Druhý kandidát ve volbě doplněného apoštola kromě zvoleného Matěje byl Josef Barsabáš - najdeme to ve Skutcích apoštolských.

Přeji všem dobrou noc a posílám požehnání.
P. Vladimír

TOPlist