autor: Vladimír Záleský    |   datum: 27.04.2020  |  

Pondělní pozdrav z fary

Milí farníci a přátelé, milé děti,
moc Vás zdravím – jsem rád, že jsme se mohli začít nořit z nor… Zítra bude otevřený kostel v Herálci od 17 do 18 hod. Potom tam bude mše svatá. Bazilika bude otevřena ve středu od 16 do 17 hod. a v 17:15 mše sv.

Protože je teď na pár týdnů uzavřena Zelená hora, místo i Vám vzácné a milé, posílám malou „farní reportáž“. Snad tam najdete něco k povzbuzení i informace o opravách, které teď probíhají: https://youtu.be/ZjX6UjRFRrk

Dnes jsem dostal list od trapistů v Novém Dvoře. Opat Samuel tam píše, že na je počátku postu navštívil jejich přítel řeckokatolický kněz Voloďa z Ukrajiny. Když se dozvěděl o kalamitě v našich lesích, prohlásil, že na takové pohromy je specialista sv. Tryphon. Navrhl uspořádat liturgickou modlitbu v lese. Jak řekl, tak udělal. Asi dvanáct bratří se sešlo v nejvíce postiženém lese. Otec Voloďa se modlil ve svém jazyce a bratři trapisté zpívali česky žalmy. Poté procházel lesem nejprve s kadidelnicí, pak s kropáčem, aby pokropil nemocné stromy. Obyčejný člověk, vyzbrojený věcmi ze světa lidí (olejem, uhlím, kadidlem, vodou), z nichž se stala liturgická znamení, vzdoroval s energií a vírou nepřátelským duchovním bytostem.
Opat Samuel na to říká: „Modlitba připomíná, že všechno nezávisí na nás, že Bůh je přítomný uvnitř našich životů, že naše starosti jsou jeho starostmi, a to do detailu.“

Posílám požehnání a přeji Vám všem dobrou noc.
P. Vladimír 

TOPlist