autor: Vladimír Záleský    |   datum: 05.04.2020  |  

Večerní pozdrav na Květnou neděli

 Milí farníci, přátelé, milé děti,
srdečně Vás všechny zdravím na konci Květné neděle a na začátku Svatého týdne. Dnes jsme měli technický problém se zvukem – dobře to vyřešili v jedné mladé rodině, kde tatínek vzal pohotově nedělní misálek a souběžně s námi četl dnešní texty – vytrvalost všech, kdo neztratili trpělivost byla odměněna po 16 minutách. Děkuji za několik fotografií z Vašich „rodinných bohoslužeb“. A děkuji také technikům Tomášovi a Vítkovi za obětavost – bez problémů nic nejde. Když jde o něco důležitého tak ten zlý tam strčí čumák. Vzpomínám na jednu primici před lety, na zahradě byly stovky lidí. Po první minutě mše svaté, spadla celá aparatura a sotva se to opravila, začalo hustě pršet…

Nedávno mi někdo poslal kreslený vtip - je srozumitelný i bez ilustrace. Vypráví si dvě kamarádky: „Dnes jsme přijeli z nákupu, sundali čepice, gumové rukavice, brýle, roušky… a manžel není můj...“. No, dochází možná k zvláštním situacím i nečekaným setkáním. Dnes v podvečer jsem byl se psem v lese, potkali jsme se s jedním z Vás ale poznali jsme se jen díky našim psům… Všem Vám přeji aby o nás platilo, že teď sice musíme nosit zakryté tváře ale zase můžeme více odkrýt svá srdce. A Svatý týden ať nás v tom posílí – už brzy uvidíme tak odkryté Srdce, že už to víc nešlo! 

Posílám Vám požehnání, Vašim rodinám a všem blízkým.
P. Vladimír

Milé děti,
děkuji za Vaše odpovědi, pokud tam byla nějaká nepřesnost, tak to byly většinou drobnosti.
Bod dnes získává rekordní počet z Vás: Staník Šmerda, Adam, Dan a Anička Bártovi, Petřík a Pavlík Havlíkovi, Martínek Sobotka, Anežka, Bětuška a Matěj Vintrovi, Tadeáš Malenovský a Anežka a Bětuška Řetičtí. Všem blahopřeji!
Správné odpovědi jsou zde:
1) Když Švédové obléhali Brno, prohlásil generál Torstenson, že dobije Brno do poledne příštího dne. Proto lidé v Brně začali zvonit o hodinu dříve. Švédové mysleli, že už je 12 hodin. Byla to jediná porážka, kterou zažil tento dosud neporažený generál. Brzy na to odešel do penze. Od té doby zvoní zvony v Brně už v 11 hodin. Tento krásný příběh bych vyprávěl všem turistům ze Švědska...
2) Šimon z Kyrény pomáhá nést Pánu Ježíši kříž - je to páté zastavení křížové cesty. Už zítra se v ambitech Zelené hory můžete podívat jak toto zastavení namalovaly děti z Herálce.
3) O tomto Šimonovi se dočteme v evangeliu Matouše, Marka a Lukáše. Jediny Jan tuto zmínku vynechal.
4) Šimonů je ale v Novém Zákoně více: kromě Šimona z Kyrény je to hlavně apoštol Šimon Petr, dále apoštol Šimon Kananejský, Šimon Mág ze Skutků apoštolských, v této knize najdeme také zmínku o Šimonovi Koželuhovi, který ve svém domě v Joppe hostil sv. Petra. No, a ještě třeba Šimon Malomocný z Betánie – někdo se domnívá, že to mohl být otec Marie, Marty a Lazara ale jiný názor tvrdí, že to byl ten farizej v jehož domě pomazala hříšná žena Ježíšovi nohy olejem…

TOPlist