autor: Vladimír Záleský    |   datum: 12.03.2020  |  

Opatření v době epidemie (12/3 14:00)

Bratři a sestry,
když přicházely morové rány, obyvatelé našeho města prosili o pomoc Pannu Marii Studniční. Jejich zkušenost byla ohromující. To může být dnes povzbuzením i pro nás. Prosím Vás o modlitbu za naši zem, za Evropu, za místa a osoby ohrožené epidemií. 

Nová situace nás nutí k hledání nového řešení…
Všechny bohoslužby budou od 12.3. za „zavřenými dveřmi!“. Mše svaté budu slavit vždy v tradiční čas. Účastnit se budou pouze zástupci rodin, které mají intenci mše svaté.

Ostatní prosím, aby se v čas mše svaté: v pondělí, středu a pátek v 17:15, v sobotu 16:30 a v neděli v 9:00 s námi spojili duchovně, nebo slavili mši svatou skrze média a také se s námi můžete propojit modlitbou v čas večerního růžence ve 20:00.

Ostatní informace budou vždy na farním webu: www.zdarskefarnosti.cz

Všem posílám požehnání a modlím se za Vás všechny.
P. Vladimír Vojtěch Záleský, farář

TOPlist