autor: Farnost ZR2    |   datum: 25.01.2020  |  

Pozvánka na přednášku a diskusi s prof. MUDr. Glasou

 

 

 

 
 

Otevřená diskuse s úvodní prezentací

Host večera: prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD.
Kdy: 25. 1. 2020 (sobota) 18:00-21:30
Kde: Jihlava, Kavárna Muzeum, Masarykovo náměstí 55
(v horní části náměstí mezi UniCredit bank a zlatnictvím)

Prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD.
Lékař – klinický farmakolog, hepatolog, internista – a bioetik. Přednosta Ústavu zdravotnické etiky SZU v Bratislavě, vedoucí Ústavu medicínské etiky a bioetiky n. f. Šéfredaktor Medical Ethics & Bioethics. Vice-prezident Slovenské lékařské společnosti (SLS), prezident Slovenské společnosti klinické farmakologie SLS. Předseda Akreditační rady Slovenska pro kontinuální medicínské vzdělávání. Předseda Etické komise Ministerstva zdravotnictví SR a zástupce SR ve Výboru pro bioetiku Rady Evropy (DH-BIO). Člen-korespondent Papežské akademie pro život (Řím). Spolupracovník Subkomise pro bioetiku Konference biskupů Slovenska (KBS) a dvou řad KBS: pro pastoraci ve zdravotnictví a pro vědu, umění a kulturu.

TOPlist