autor: Martin Bořil    |   datum: 05.09.2019  |  

Santiniho barokní slavnosti

V letošním roce si připomínáme 300 let od zahájení výstavby poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře a 25 let od zapsání této unikátní památky na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO.  Město Žďár n/S, spolek Putování za Santinim a farnost Žďár nad Sázavou II Vás srdečně zvou na

 Santiniho barokní slavnosti 

Čtvrtek 5. září
17:00 Knihovna M.J. Sychry
UNESCO - nejen o architektuře
Přednáší: Mgr. Lenka Šimo

Pátek 6. září
18:00 náměstí Republiky
Santiniho retrokavárna aneb celý Žďár tančí
hraje TATA Band, host večera Jan Smigmátior, zpěvák a moderátor, přivítání opata Výclava Vejmluvy a architekta Jana Santiniho, konstrulce půdorysu kostela na dlažbě náměstí, předání pamětního kamene pro poutní kostel, představení nehmotného kulturního dědictví ízda králů, Stará rednice (malá galerie) - výstava Opus Santini

Sobota 7. září
14:30 Zámek Žďár
Putování za Santinim, poznejte geniálního architekta
V doprovodu doc. Jiřího Kotalíka a prof. Víta Vlnase, sraz účastníků v bazilice
 
16:30 Poutní kostel sv. J. Nepomuckého
Mše svatá k poctě Patrona české země
 
Sobota 7. září
17:45 Poutní kostel sv. J. Nepomuckého
České baroko a jeho odkaz dnešnímu světu
Přednáší: prof. Vít Vlnas
 
17:45 Galerie barokního umění
Obrazárna církevního velmože
Přednáší: doc. Jiří Kotalík
 
17:45 Muzeum nové generace
Komentovaná prohlídka s Dr. Constantinem Kinským
 
20:00 Bazilika Nanebevzetí Panny Marie
Slavnostní koncert barokní hudby
Orchestr, sbor a sólisté Musica Animata, řídí Karel Tomek, vstupné 150 Kč
 
21:30 Konventní rybník
Laserová animace - Pocta Santinimu
Věnováno 25. výročí zapsání Poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na seznam UNESCO
 
22:00 Poutní kostel sv. J. Nepomuckého
Komponovaný hudební projekt
Pouť ke sv. Janu Nepomuckému, Dětský pěvecký sbor Žďáráček, Karel Mužátko - barokní trumpeta, Matěj Bok - varhany, čtení barokních kázání
  
23:00 Poutní kostel sv. J. Nepomuckého
Slovo na dobrou noc, P. Vladimír Záleský
 
Neděle 8. září
9:00 Bazilika Nanebevzetí Panny Marie
Mše svatá, hlavní celebrant Mons. Zdeněk Wasserbauer, pomocný biskup pražský


 
Vstup na všechny akce zdarma, pokud není uvedeno jinak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOPlist