autor: Vladimír Záleský    |   datum: 01.03.2019  |  

Farní pěší pouť ke sv. Alžbětě Durynské

Pouť ke sv. Alžbětě Durynské.  Nejmladší evropská poutní cesta vede z maďarského města Sárospatak, kde se narodila sv. Alžběta Durynská do Košic s katedrálou svaté Alžběty. Tato svatyně je nejvýchodnější gotickou katedrálou v Evropě a největším kostelem na Slovensku. 

 

Vážení poutníci a farníci,
v příloze tohoto článku posílám plakátek se základními informacemi o letošní polopěší pouti. Již je možné se přihlašovat. Bude to krásná pouť. Pojedeme autobusem, protože to vyšlo levněji než vlastními auty (benzín + dálniční poplatky...) - a hlavně méně starostí s přesuny. V Sárospataku pobýval také náš Jan Amos Komenský a myslím, že se mu tam také moc líbilo, protože tam napsal Orbis pictus.

Požehnané dny.
P. Vladimír

Pouť se uskuteční v termínu: 18. - 23. srpna 2019
Noclehy jsou zajištěny:   3x v Sárospatak a 2x v Košicích.
Doprava: autobusem zn. Scania (firma Aleš Brtník)
Strava: denně bude zajištěna snídaně pro všechny, večeře lze objednat v restauračních zařízeních, svačiny během pouti z vlastních zdrojů.
Cena: dospělí 3.800,- Kč, mládež 2.000,- Kč, děti 1.000,- Kč  
(autobus 2.400,- Kč, ubytování 1.250,- Kč, snídaně…)
Účastníci: rodiny s dětmi, zdatnější senioři, mládež
Pěší trasy: denně 15 –18 km, autobus nás převeze na ubytování
Program: denně mše svatá, modlitba, duchovní četba, hry pro děti… 
Přihlášky:  osobně nebo mailem zalesky@dieceze.cz

Svatá Alžběta Durynská
, mladá žena, která spoluvytvářela 13. století. Narodila se v Sárospataku v roce 1207 králi Ondřeji II. Uherskému a Gertrudě Meránské. V roce 1221 se provdala Alžběta za Ludvíka IV., Durynského vévodu. V roce 1227 umírá její manžel na křížové výpravě. Tento  bolestný zásah do života a následné vyhnání přivede Alžbětu k tomu, že zasvětí svůj život Bohu ve františkánské řeholi. Umírá roku 1231 ve 24 letech, za tři roky po té je prohlášena za svatou.

Košičtí mučedníci - 300 let od jejich mučednické smrti: sv. Marek Križin, sv. Štefan Pongrác a sv. Melichar Grodecki
jsou tři světci, kteří byli umučeni 7. září 1619 v Košicích během protihabsburského povstání. Jejich ostatky jsou 
uctívány také v bazilice Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše ve Žďáře n/S II.
 

TOPlist