autor: Martin Bořil    |   datum: 11.05.2018  |  

Pouť ke sv. Janu Nepomuckému na Zelené hoře

 

 

Srdečně Vás zveme na pouť  KE SV. JANU NEPOMUCKÉMU NA ZELENÉ HOŘE

 

PROGRAM: 

Pátek 11. května
18.30:  přednáška o symbolice architektury poutního kostela Ing. Petr Macek, Ph.D., Ústav pro dějiny umění UK
 
Sobota 12. května
15.30: průvodcovské slovo Ing. Petr Macek, Ph.D. 
17.00: mše svatá slouží P. Tomáš Fránek, administrátor v Bučovicích zpívá chrámový sbor od sv. Prokopa 
19.30: Večer chval adorace se zpěvy z Taizé

Neděle 13. května
6.00: mše svatá slouží P. Jan David, SAC, spirituál Biskupského gymnázia
7.30: mše svatá slouží P. Miloš Kabrda, SDB 
9.00: mše svatá slouží ThDr. Jan Balík, Ph.D. kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta zpívá malá schola z Kláštera
10.30: mše svatá slouží P. Jan Balík zpívá chrámový sbor Fons 
14.30: mše svatá slouží P. Blažej Hejtmánek, farář ve Žďáře n/S I po mši svaté bude májová pobožnost

Středa 16. května
17.00: mše svatá slouží P. Vladimír Záleský, farář ve Žďáře n/S II Nikodémova noc od 20.00 do 22.00 hod.
 
Další program: 
Krojová pouť na Zelené hoře v úterý 8.5. v 11.00 hod. (procesí vychází z baziliky v 10.30) – prosba za naši zem při
příležitosti výročí 100 let od vzniku republiky
Duchovní obnova s P. Eliasem Vellou 8. – 10. května v bazilice denně od 16.30 hod. 2018 
 

TOPlist