autor: Vladimír Záleský    |   datum: 13.12.2018  |  

Slavnost světla ke cti Svaté Lucie

 Srdečně Vás zveme na Slavnost světla k oslavě svátku Svaté Lucie ve čtvrtrek 13. prosince 2018  od 18:30  v poutním kostele sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. " Pozdraveno budiž světlo. Světlo ve tmě svítí, tma je nepohltí. To světlo osvěcuje každého člověka. Pozdraveno budiž světlo.  (z veršů Jana Skácela)

Program:

Adventní koncert. DĚTSKÝ PĚVECKÝ SBOR ŽĎÁRÁČEK
Modlitba tancem - Přijď! 
Poděkování za letošní etapu oprav poutního kostela

Srdečně Vás zve
Společenství farnosti Žďár n/S II 
a správa poutního areálu Zelená hora

(plakátek ke stažení v příloze) 

 

 

 

TOPlist