autor: Martin Bořil    |   datum: 04.03.2017  |  

Cyklus přednášek ROK BAROKA 2017

 Římskokatolická farnost Žďár nad Sázavou 2 ve spolupráci s Biskupstvím brněnským a spolkem 

Putování za Santinim Vás srdečně zvou na

Cyklus přednášek ROK BAROKA 2017

Přednášky Kurz je určen pro současné i budoucí průvodce v církevních památkách, pro přátele Zelené hory a Kláštera
a pro všechny zájemce o dějiny umění a historii.

PROGRAM:
4. března 2017,  13.30–16.00
PhDr. IRENA BUKAČOVÁ, ředitelka muzea a galerie severního Plzeňska
Téma: Mariánský sloup v Praze
Doc. PhDr. ZDENĚK HOJDA, CSc. český historik a pedagog
Téma: Cestovatelé a poutníci v baroku

11. března 2017,  14.00–16.00
Prof. PhDr. VÍT VLNAS, Ph.D. český historik, ředitel Národní galerie
Téma: Sv. Jan Nepomucký, český světec baroka
 
18. března 2017 14.00–16.00
Doc. PhDr. JIŘÍ TOMÁŠ KOTALÍK, CSc., český historik umění
Téma: Poselství baroka
 
Přednášky budou probíhat ve farním sále v budově fary (bývalá křížová chodba) v areálu bývalého žďárského kláštera od 14.00 do 16.00. Po přednáškách je možné se zúčastnit mše svaté na Zelené hoře v 16.30.

Projekt byl podpořen Biskupstvím brněnským z fondu PULS (Fond na podporu pastorace a kněží brněnské diecéze).

TOPlist