Kurz ALFA 2017

Kurz Alfa dokáže dnešním lidem křesťanskou zvěst předávat srozumitelně. Je to iniciativa, připravovaná pro lidi v církvi, mimo církev nebo na jejím okraji, která se za posledních 10 let rozšířila do 170 zemí světa. Absolvovalo ji v hospodách,  domácnostech, na školách, na univerzitách, v církvi i ve vězeních po celém světě 19 milionů účastníků. Protože se jedná o krátký praktický úvod do křesťanské víry, byl zvolen název „kurzy Alfa“ (Alfa jako úvod, základ). Kurzy Alfa s podtitulem „příležitost prozkoumat smysl života“ nejsou kurzy v tradičním slova smyslu. Dávají příležitost zkoumat křesťanskou víru v uvolněném a inspirativním prostředí během jedenácti setkání, konajících se jednou týdně a nepovinného jedno neb dvoudenního víkendového výjezdu. Hlavní rysy kurzů: přátelské, svěží, humorné a přitom velmi hluboké.

Co konkrétně jsou kurzy Alfa? Organizátoři každý týden připraví (nebo objednají) večeři v příjemném prostředí, následuje třicetiminutová, zajímavá promluva nebo videoprojekce na jedno ze základních témat křesťanství a poznání Ježíše Krista. Promluva bývá plná příběhů a ilustrací základních myšlenek kurzu, předeslaná krátkým hudebním úvodem. Poté se může posedět u kávy, čaje a pohoštění v debatních skupinkách kolem 8 účastníků. Pokud účastník chce, může zůstat po celou dobu pouze nezávislým pozorovatelem.

 Smyslem kurzu je představit křesťanství praktickým, přátelským a srozumitelným způsobem, blízkým dnešní době a napomoci tak najít osobní vztah s Bohem prostřednictvím Ježíše Krista. Lidé, přicházející často z odlišného prostředí, zkoumají, zda existuje Bůh nebo má-li život nějaký smysl. Přicházejí s otázkami :
„ Jak nepodlehnout hlavnímu proudu ve společnosti?“
„ Jakou cestou mne povede Boží vůle?"
„Určuje to, v co věřím opravdu tak zásadně náš život?“
„Co se mnou bude po smrti?“
„Jak mohu odpustit?“
„ Proč nestačí pro dobrý život zdravý rozum a slušnost?“
„Co a kdo je láska, pravda a život?“

Kurzy Alfa jsou rovněž přirozeným způsobem jak se v případě zájmu zapojit do života místní církve. Za kurz nejsou kromě společného výjezdu vybírány žádné povinné poplatky, dobrovolně je možno přispět jen na připravované večeře. Zdrojem financí jsou dobrovolné sbírky mezi věřícími a sponzorské dary.

V případě zájmu o kurz plánovaný na říjen – prosinec 2016 se přihlašujte na níže uvedené kontakty.  Pro přihlášení stačí uvést jméno a kontakt, (zpravidla telefon a email). Bližší informace o čase a místě konání kurzu budou poskytnuty v září 2017.

INFORMACE A PŘIHLÁŠOVÁNÍ:  
tel. 721 100 421,  vedoucí kurzu: Pavel Hrabák , alfa.klaster@gmail.com   

Více o kurzech ALFA: www.kurzyalfa.cz

===================================================================

Autor kurzů Nicky Gumbel: “Všechno je založeno na přátelství. Neklepeme lidem na dveře, neděláme masivní reklamu, ale vše je založeno na tom, že přátelé přivádějí své přátele.“

Kurz Alfa pořádá Římskokatolická farnost Žďár nad Sázavou 2 – Klášter 

===================================================================

 

Z farního kalendáře

12.12.2017   19:30
Bazilika
Novéna za nemocné - den 3.
Budeme číst texty P. Vojtěcha Kodeta - důležitá je ale hlavně modlitba papeže Františka k Panně Marii, rozvazující uzly....
13.12.2017   19:00
Zelená hora
Slavnost světla na Zelené hoře
Srdečně Vás zveme na Slavnost světla k oslavě svátku Svaté Lucie ve středu 13. prosince 2017 od 19:00 v poutním kostele ...
14.12.2017   19:30
Bazilika
Novéna za nemocné - den 5.
Budeme číst texty P. Vojtěcha Kodeta - důležitá je ale hlavně modlitba papeže Františka k Panně Marii, rozvazující uzly....
15.12.2017   19:30
Bazilika
Novéna za nemocné - den 6.
Budeme číst texty P. Vojtěcha Kodeta - důležitá je ale hlavně modlitba papeže Františka k Panně Marii, rozvazující uzly....
16.12.2017   07:30
Bazilika
2. roráty 2017
Rorátní mše svatá s průvodem. Děti, vezměte si lampičky.
16.12.2017   19:00
Zelená hora
Nikodémova noc - prosinec 2017
Nikodémova noc
16.12.2017   18:00
Bazilika
Koncert Žďáráčku ITE, MISSA EST
Dětský pěvecký sbor Žďáráček působící při ZUŠ Františka Drdly ve spolupráci s Farností Nanebevzetí Panny Marie ve Žďáru ...
16.12.2017   19:30
Bazilika
Novéna za nemocné - den 7.
Budeme číst texty P. Vojtěcha Kodeta - důležitá je ale hlavně modlitba papeže Františka k Panně Marii, rozvazující uzly....
17.12.2017   19:30
Bazilika
Novéna za nemocné - den 8.
Budeme číst texty P. Vojtěcha Kodeta - důležitá je ale hlavně modlitba papeže Františka k Panně Marii, rozvazující uzly....
18.12.2017   19:30
Bazilika
Novéna za nemocné - den 9.
Budeme číst texty P. Vojtěcha Kodeta - důležitá je ale hlavně modlitba papeže Františka k Panně Marii, rozvazující uzly....
23.12.2017   07:30
Bazilika
3. roráty 2017
Rorátní mše svatá s průvodem. Děti, vezměte si lampičky.

TOPlist