Kurz ALFA 2016

Kurz Alfa dokáže dnešním lidem křesťanskou zvěst předávat srozumitelně. Je to iniciativa, připravovaná pro lidi v církvi, mimo církev nebo na jejím okraji, která se za posledních 10 let rozšířila do 170 zemí světa. Absolvovalo ji v hospodách,  domácnostech, na školách, na univerzitách, v církvi i ve vězeních po celém světě 19 milionů účastníků. Protože se jedná o krátký praktický úvod do křesťanské víry, byl zvolen název „kurzy Alfa“ (Alfa jako úvod, základ). Kurzy Alfa s podtitulem „příležitost prozkoumat smysl života“ nejsou kurzy v tradičním slova smyslu. Dávají příležitost zkoumat křesťanskou víru v uvolněném a inspirativním prostředí během jedenácti setkání, konajících se jednou týdně a nepovinného jedno neb dvoudenního víkendového výjezdu. Hlavní rysy kurzů: přátelské, svěží, humorné a přitom velmi hluboké.

Co konkrétně jsou kurzy Alfa? Organizátoři každý týden připraví (nebo objednají) večeři v příjemném prostředí, následuje třicetiminutová, zajímavá promluva nebo videoprojekce na jedno ze základních témat křesťanství a poznání Ježíše Krista. Promluva bývá plná příběhů a ilustrací základních myšlenek kurzu, předeslaná krátkým hudebním úvodem. Poté se může posedět u kávy, čaje a pohoštění v debatních skupinkách kolem 8 účastníků. Pokud účastník chce, může zůstat po celou dobu pouze nezávislým pozorovatelem.

 Smyslem kurzu je představit křesťanství praktickým, přátelským a srozumitelným způsobem, blízkým dnešní době a napomoci tak najít osobní vztah s Bohem prostřednictvím Ježíše Krista. Lidé, přicházející často z odlišného prostředí, zkoumají, zda existuje Bůh nebo má-li život nějaký smysl. Přicházejí s otázkami :
„ Jak nepodlehnout hlavnímu proudu ve společnosti?“
„ Jakou cestou mne povede Boží vůle?"
„Určuje to, v co věřím opravdu tak zásadně náš život?“
„Co se mnou bude po smrti?“
„Jak mohu odpustit?“
„ Proč nestačí pro dobrý život zdravý rozum a slušnost?“
„Co a kdo je láska, pravda a život?“

Kurzy Alfa jsou rovněž přirozeným způsobem jak se v případě zájmu zapojit do života místní církve. Za kurz nejsou kromě společného výjezdu vybírány žádné povinné poplatky, dobrovolně je možno přispět jen na připravované večeře. Zdrojem financí jsou dobrovolné sbírky mezi věřícími a sponzorské dary.

V případě zájmu o kurz plánovaný na říjen – prosinec 2016 se přihlašujte na níže uvedené kontakty.  Pro přihlášení stačí uvést jméno a kontakt, (zpravidla telefon a email). Bližší informace o čase a místě konání kurzu budou poskytnuty v září 2016.

INFORMACE A PŘIHLÁŠOVÁNÍ:  
tel. 721 100 421,  vedoucí kurzu: Pavel Hrabák , alfa.klaster@gmail.com   

Více o kurzech ALFA: www.kurzyalfa.cz

===================================================================

Autor kurzů Nicky Gumbel: “Všechno je založeno na přátelství. Neklepeme lidem na dveře, neděláme masivní reklamu, ale vše je založeno na tom, že přátelé přivádějí své přátele.“

Kurz Alfa pořádá Římskokatolická farnost Žďár nad Sázavou 2 – Klášter 

===================================================================

A na závěr jedno svědectví: 

„Myslela jsem, že mě to nebude nic stát…“

 …………pak mě moje kamarádka pozvala na Alfu. Řekla mi, že je to série promluv, které lidi seznamují s křesťanstvím. Říkala jsem si, že žiji v zemi, ve které má křesťanství svoji tradici a že mi neuškodí, když si rozšířím kulturní přehled a něco bližšího se o křesťanství dozvím, proto jsem pozvání k návštěvě kurzu přijala.

Na kurzu se mi moc líbilo, že tam byli milí lidé, kteří o mě měli zájem – člověku se jen tak nepoštěstí být středem pozornosti. Zaujalo mě, když mluvili o Bohu, který mě miluje a je tady vždy pro mě – cítila jsem se v té době docela osamělá, jakoby anonymní figurka v davu, a zamýšlela jsem se nad smyslem mého života. Myšlenka, že je se mnou někdo, kdo mě miluje vždy a všude, někdo, pro koho jsem důležitá, mě nadchla. Chtěla jsem být milovanou dcerou a mít nablízku milujícího Otce. Přišlo mi, že Ježíše Krista už k tomu nepotřebuji. To už mi přišlo moc náboženské.

Také jsem měla averzi ke čtení Bible – myslela jsem si, že jí vůbec nebudu rozumět, takže jsem její čtení několik týdnů odkládala. Jaké bylo moje překvapení, když jsem překonala svou nechuť a do Bible jsem se konečně podívala! Zírala jsem, jaké praktické a aktuální věci v ní jsou.

Uvěřila jsem, že Bible je pravdivé Boží slovo a rozhodla jsem se pro Boha, ale myslela jsem si, že mě to rozhodnutí nebude nic stát, že když Bůh je láska, tak mi všechno projde. 

Později se mě však jeden bratr zeptal, jak to mám s Ježíšem, a já jsem nad tím začala přemýšlet. Postupně mi začalo docházet, že mě od Boží lásky oddělují moje hříchy, že jsou překážkou v tom, abych mohla být s Bohem a že Ježíš Kristus je cestou k milujícímu Otci, že je Boží Syn, který přišel na tuto zem, aby mě z mých hříchů vykoupil.

Na konci kurzu Alfa jsem se proto rozhodla nechat se v Církvi bratrské pokřtít na znamení toho, že chci svůj život vložit do Božích rukou, a začít znovu a lépe. Vstoupila jsem také do sboru a mohla děkovat za to, že mě obklopují lidé, od kterých se mohu učit, jak žít nově s Ježíšem.

Hana Pospíšilová
 

 

Z farního kalendáře

02.07.2017 - 07.07.2017   
Kokořínsko - Český ráj
Farní puťák 2017
Kokořínsko - Máchův kraj
18.07.2017 - 27.07.2017   
Itálie
19. diecézní expedice mládeže – Po stopách sv. Benedikta 2017
Dá-li Pán, chceme jet v druhé polovině července na 9 dní do italské Umbrie na expediční pouť po stopách sv. Benedikta. V...

TOPlist