Z farního kalendáře

27.05.2018   09:00
Bazilika
První svaté přijímání 2018 – Žďár n/S II
První svaté přijímání 2018 – Žďár n/S II
27.05.2018   15:00
Kaple Nejsvětější Trojice v České Mezi
Poutní mše svatá v České Mezi
Poutní mše svatá v České Mezi
09.06.2018   18:00
Křížová chodba
Modlitby matek - červen 2018
Modlitby matek
10.06.2018   15:00
Kaple sv. Antonína z Padovy, Stržanov
Poutní mše svatá ve Stržanově
Poutní mše svatá ve Stržanově
16.06.2018   20:00
Zelená hora
Nikodémova noc - červen 18
Od 20:00 na Zelené hoře
23.06.2018   09:00
Bazilika sv. Petra a Pavla na Petrově
Kněžské svěcení 2018
Dá-li Pán Bůh, bude vysvěcen také náš jáhen Tomáš

TOPlist