autor: Michal Berger    |   datum: 06.09.2015  |  

Ohlášky na 23. neděli v mezidobí 2015

23. neděle v mezidobí

6. září 2015

Mše svatá byla obětována za farníky.

 

LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE

Úterý             Svátek Narození Panny Marie

Sobota           Památka Jména Panny Marie

Neděle           24. neděle v mezidobí 

 

BOHOSLUŽBY V TÝDNU  

Pondělí    17:15    -   Za + rodinu Kršovu a za dar zdraví pro celou rodinu

Středa      17:15    -   Za rodinu Slámovu, Vašákovu a Zdenu Pohankovou

Čtvrtek     17:00    -   A d o r a c e

Pátek        17:15    -   Za živou a + rodinu Čičátkovu

Sobota      10:30    -   Svatební mše svatá: Pavel a Helena

                  12:00    -   Svatební obřad: Ondřej a Lucie

                  16:30    -   Mše sv. na Zelené hoře s nedělní platností

Neděle        9:00    -   Za + Radvana Koseka a celou rod. Kosekovu a Bělohlávkovu

 

DALŠÍ OZNÁMENÍ

·        Dnes je v 11 hod. poutní mše svatá u kaple svatých andělů strážných v Polničce. Slouží P. Miloš Kabrda.

·        Dnes v 16 hod. vycházíme na pěší pouť z Prahy. Do cíle v Mariánské Týnici dorazíme ve čtvrtek 10.9. odpoledne.Kdokoliv může přijet za námi autem – mše svatá je v 17 hod.

·        V pátek od 15:30 do 17 hod bude na staré radnici setkání s ministrem kultury ČR Danielem Hermanem.

·        V pátek večer v 19 hod bude první společenství mládeže v novém, školním roce. Společenství mládeže povede pan kaplan Tomáš.

·        Společenství Modlitby matek bude v sobotu v 18:00 hod v křížové chodbě.

·        Příští neděli bude sbírka na pastorační aktivity našeho děkanství.

·        Zkoušky dětské scholy budou místo pátku v neděli po mši svaté. Děti, které se chtějí připojit, mohou rovnou přijít, nebo se domluvit s Monikou Chybovou.

·        Příští neděli začíná katechumenát – příprava na křest dospělých. Sejdeme se v 16 hod.

·        V neděli 4. října začne opět další běh evangelizačního kurzu Alfa. Modlete se, prosím, za ty, kteří se přihlásí a povzbuďte své blízké. Na orlovně v 18 hod.

·        Ohlášky snoubenců: dne 19.9. chtějí uzavřít círk. sňatek Vojtěch Jakoubek, Jihlava a Hana Žáková, Počítky a dne 26.9. Martin Prokeš, Žďár n/S a Anna  Schöbelová, Smržovka. Can 1053 CIC.

·        Výuka náboženství začne po 20. září.  Rozvrh bude takto: 

       ZŠ Světnov – čtvrtek 12:45 hod.  Polnička   ...................ZŠ Žďár n/S – Klášter (Zámek)

1.  třída

středa  -  12:00  hod.

P. Vladimír Záleský, farář    (asi na faře)

2. a 3.  třída

pondělí -  13:00  hod.

Mgr. Klára Bergerová, katech. (ve škole)

4. a 5. třída

středa   -  13:00  hod.     

Mgr. Tomáš Fránek, kaplan     (ve škole)

6. - 9. třída

čtvrtek 1 x za 14 dní - 15:00 h.

Mgr. Tomáš Fránek, kaplan     (na faře)

 

Tel. 566 625 190,  Mobil: 607 736 851,   E-mail:  zalesky@biskupstvi.cz

http://zdarskefarnosti.cz        www.facebook.com/zdarskefarnosti

 

TOPlist