autor: Michal Berger    |   datum: 21.06.2015  |  

Ohlášky na 12. neděli v mezidobí 2015

12. neděle v mezidobí

21. června 2015

Mše svatá byla obětována za + Vladimíra Řetického.

 

 

LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE

Středa         Slavnost Narození sv. Jana Křtitele

Sobota       Památka sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učitele církve  

Neděle        13. neděle v mezidobí             

 

 

 

BOHOSLUŽBY V TÝDNU  

Pondělí    17:15   -  Za Jaroslava Krčila

Středa      17:15   -  Na úmysl dárce a na poděkování

Čtvrtek     18:00  -   Na poděkování

Pátek        17:15  -   DĚTSKÁ:  Za rodinu Chybovu

Sobota     14:00   -  Svatební obřad na Zelené hoře: Jonáš a Simona 

                 16:30   -  Mše svatá na Zelené hoře s nedělní platností

Neděle       9:00  -   Za farníky

 

 

 

DALŠÍ OZNÁMENÍ

·        Dnes byla sbírka na bohoslovce. Děkuji Vám za Vaše dary. Příští sbírku při primici našich novokněží věnujeme na dar pro Marka a Sylwestra.

·        Kněžské svěcení bude příští sobotu 27.6. v 9:00 v brněnské katedrále.

·        Kdo chce jet s námi autobusem na primici br. Marka do Bezkova u Znojma, můžete se stále přihlašovat v zákristii.

·        Ve čtvrtek bude mše svatá v 18 hod – na poděkování. Slavit ji bude P. Pavel Lacina, který byl před 10 lety vysvěcen na kněze - nyní je farářem v Pozořicích.

·        Příští neděli budou nedělní mši svatou slavit naši novokněží Marek a Sylwester. Ten den se s nimi rozloučíme, protože nastoupí na svá kaplanská místa. Po mši svaté bude malé občerstvení a oslava na rajském dvoře. Ženy, které by chtěly pomoci a napéci koláče, mohou se domluvit s MUDr. Romanou Bělohlávkovou nebo rovnou přinést koláče v sobotu večer do křížové chody. Děkuji Vám.

·        Ohlášky snoubenců: dne 11. července chtějí uzavřít církevní sňatek v naší farnosti MUDr. Josef Kasal (Žďár n/S) a MUDr. Monika Jordánková. Can 1053 CIC.

·        Každý den ve 21:00 se modlíme na Zelené hoře novénu ke sv. Terezii z Lisieux za mládež.

 

Tel. 566 625 190,  Mobil: 607 736 851,   E-mail:  zalesky@biskupstvi.cz

http://zdarskefarnosti.cz        www.facebook.com/zdarskefarnosti

 

 

TOPlist