autor: Michal Berger    |   datum: 04.01.2015  |  

Ohlášky na 2. neděli po Narození Páně 2015

2. neděle po Narození Páně

4. ledna 2015

Mše svatá byla obětována za + rodiče Bořilovy a Zachovy.

 

 

LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE

Úterý           Slavnost Zjevení Páně  (Tří králů)  

Čtvrtek        Památka sv. Rajmunda, kněze

Neděle        Svátek Křtu Páně     

 

 

BOHOSLUŽBY V TÝDNU  

Pondělí   17:15  -  VIGILIE: Na poděkování za 50 let života a za + Josefku Klíčovu

Středa     17:15  -  Za rod. Čičátkovu a Kezniklovu, + rodiče Jaškovy a syna Pavla

Čtvrtek    17:00  -  A d o r a c e     18:00  -  mše svatá v Polničce

Pátek       17:15  -  Za Annu Bartuškovou, sestru Emníli, Miroslava a rod. Mrázkovy

Neděle       9:00  -  Za farníky

 

 

DALŠÍ OZNÁMENÍ

·        Děkuji sboru od sv. Prokopa s orchestrem za hudební doprovod dnešní mše svaté.

·        Tříkrálová sbírka - v naší farnosti -  Žďár II  bude sbírka probíhat v sobotu 10. ledna 2015.  Všichni účastníci se sejdou v 8:00 v Křížové chodbě. Prosím koledníky starší patnácti let – vezměte si s sebou občanské průkazy. Pokud máte možnost, přineste si, prosím, své kostýmy. Část kostýmů se zapůjčí.

·        Úterní slavnost Tří králů oslavíme v pondělí jako vigiliii – při mši svaté žehnání křídy a kadidla.

·        Studentská mše svatá (BiGy a SŠG) bude u sv. Prokopa ve středu v 8 hod.

·        Společenství mládeže bude tento týden v pátek v 19 hod na faře.

·        Zvu mládež na víkendový zimní přechod České Sibiře od pátku 16. do neděle 18. ledna. Přihlašovat se je možné do pátku tohoto týdne. V pátek po mši svaté bude krátký sraz a informace.

·        První pátek v měsíci budeme vždy věnovat pozornost úctě k Božskému Srdci Páně a druhý pátek v měsíci přípravě na Národní eucharistický kongres. Téma lednové je JEDNOTA.

·        Děkuji všem za rozloučení a modlitby za + slečnu Josefku Klíčovou.

·        Na Zelené hoře bude otevřeno v neděli 11.1. od 13 do 17 hod – můžete si prohlédnout žďárský betlém.

·        Finanční hospodaření ve farnosti a financování oprav v roce 2014 máte pro informaci napsané na vývěsce.

                                              

                                                                      

Tel. 566 625 190,  Mobil: 607 736 851,   E-mail:  zalesky@biskupstvi.cz

http://zdarskefarnosti.cz       www.facebook.com/zdarskefarnosti

 

TOPlist