autor: Michal Berger    |   datum: 28.12.2014  |  

Ohlášky na Svátek Svaté rodiny 2014

Svátek Svaté rodiny

28. prosince 2014

Mše svatá byla obětována za farníky a za rodiny.

 

 

LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE

Pondělí       Památka sv. Tomáše Becketa, biskupa a mučedníka

Středa         Památka sv. Silvestra I., papeže

Čtvrtek        Slavnost Matky Boží Panny Marie Světový den modliteb za mír

Pátek           Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve

Sobota        Památka Nejsvětějšího jména Ježíš 

Neděle        2. neděle po Narození Páně   

 

 

BOHOSLUŽBY V TÝDNU  

Pondělí   17:15   -   Na poděkování

Středa     23:00   -   Zelená hora: Na poděkování za uplynulý rok a prosba do roku 2015

Čtvrtek      9:00   -   Za rodinu Göttlerovu a Vencálkovu

Pátek       17:15   -   Za Pavla a rodinu Vyhlídalovu

Sobota     10:00   -  Requiem:  za + slečnu Josefku Klíčovou

Neděle        9:00  -   Za + rodiče Bořilovy a Zachovy

 

 

DALŠÍ OZNÁMENÍ

·        Děkuji členům sboru Musica Sarensis a C-Vox a všem muzikantům za krásné provedení Pavlicovy „Missa brevis“.

·        Příležitost k prohlédnutí Žďárského betléma na Zelené hoře bude také v neděli 11. ledna celé odpoledne.

·        Na první pátek budeme navštěvovat naše nemocné.

·        Mše svatá na poděkování za uplynulý rok bude tradičně na Silvestra ve 23:00 hod na Zelené hoře. O Půlnoci bude přípitek před ambity poutního kostela.

·        V noci na svátek sv. Štěpána zemřela v nemocnici slečna Josefka Klíčová – na jejím místě jsou teď květiny jako vzpomínka na ženu, která 80 pomáhala kněžím a 40 let sloužila naší farnosti. Pohřeb Josefky bude v sobotu 3. ledna: v 10:00 bude zádušní mše svatá v bazilice, uložení do hrobu bude v její rodné obci Protivanov u Boskovic v 15 hod. Autobus bude odjíždět ve13:00 hod.

·        Vzadu na stolku se můžete zapisovat, kdo chce jet na pohřeb sl. Josefky objednaným autobusem.

·        Příští neděli bude zpívat sbor od sv. Prokopa „Pastorální mši českou“ od J. Kypty z Telče.

·        Pán Vám odplať Vaše dary při sbírce na opravy v bazilice během slavnosti Narození Páně. Vybralo se 47.300,- Kč.                                                                                                                                                                                                         

Tel. 566 625 190,  Mobil: 607 736 851,   E-mail:  zalesky@biskupstvi.cz

http://zdarskefarnosti.cz       www.facebook.com/zdarskefarnosti

 

TOPlist