autor: Michal Berger    |   datum: 21.12.2014  |  

Ohlášky na 4. neděli adventní 2014

4. neděle adventní

21. prosince 2014

Mše svatá byla obětována za rodinu Kabrdovu ze Světnova.

 

 

LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE

Středa         Štědrý den

Čtvrtek        Slavnost Narození Páně – Hod Boží vánoční

Pátek           Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka

Sobota        Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty

Neděle        Svátek Svaté rodiny   

 

 

BOHOSLUŽBY V TÝDNU  

Pondělí   17:15   -   Za + Aloise Novotného a oboje rodiče

Středa     21:00   -   PŮLNOČNÍ: Za Jana a Růženu Roučkovy z Kláštera

Čtvrtek      9:00   -   HOD BOŽÍ:  Za živou  a + rod. Tlustošovu,  

                                                           Pospíchalovu a manžele Štůlovy

Pátek         9:00   -   SV. ŠTĚPÁN: Za + rodiče Štefanovy a celou rodinu

Sobota      8:00    -   SV. JAN: Na úmysl dárce - žehnání vína, přijetí ministranta

Neděle      9:00    -   Za farníky a za rodiny (obnova manželských slibů)

 

 

DALŠÍ OZNÁMENÍ

·        Děkuji skautům za přinesené Betlémské světlo – bude k dispozici až do sv. Štěpána v předsíni baziliky.

·        Děkuji Vám za dary na farní Adopci na dálku – celé potřebná částka 9.800,- Kč se již vybrala – peníze navíc budou použity na jiné charitativní účely.

·        Dnes je v Klášteře zpovědní den – zpovídat se bude od 14 do 17 hod. Zítra je příležitost ke svátosti smíření u sv. Prokopa.

·        Děkuji všem, kdo se zapojili do vyřezávání betléma pro Zelenou horu. Vzniklo opět podivuhodné dílo. Betlém budeme žehnat na Hod Boží ve 14 hod. Bazilika i poutní kostel sv. Jana  budou otevřené ve čtvrtek od 14 do 17 hod.

·        Na „Půlnoční“ bohoslužbu pojede opět autobus: odjezd z Herálce ve 20:10,dále:  Cikháj 20:15, Světnov 20:20 a Polnička 20:30 hod. Po bohoslužbě pojede zpět.

·        Při „Půlnoční“ mši svaté bude zpívat náš chrámový sbor Fons. Jejich koncert „Zpívej v čase vánočním“ bude na Štěpána od 17 hod. v bazilice. Příští neděli na Svátek Svaté rodiny bude zpívat Musica Sarensis.

·        Nyní po mši svaté lze zakoupit farní čokolády a také knihu o Svaté Zemi, vydanou k příležitosti Národní pouti do Izraele.

·        Na Štěpána bude modlitba dětí u jesliček ve 14:00 hod. -  dětská schola bude zpívat, děti zahrají jednu scénku a mládež má připravenou pantomimu.

 

 

Tel. 566 625 190,  Mobil: 607 736 851,   E-mail:  zalesky@biskupstvi.cz

        http://zdarskefarnosti.cz       www.facebook.com/zdarskefarnosti

 

TOPlist