autor: Michal Berger    |   datum: 21.09.2014  |  

Ohlášky na 25. neděli v mezidobí 2014

25. neděle v mezidobí

 

21. září 2014

Tato mše svatá byla obětována za + Lubomíra Jebavého.

 

 

LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE

Úterý             Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze

Pátek             Památka sv. Kosmy a Damiána, mučedníků

Sobota          Památka sv. Vincence z Paula, kněze

Neděle         Slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa 

 

 

 

BOHOSLUŽBY V TÝDNU  

Pondělí   17:15   -  Za + Pavla Trávníčka

Středa     17:15   -  Za Vlastu Chlubnovou, sourozence a Bohumila Bureše

Čtvrtek    17:00   -  adorace        18:00 – Mše svatá v České Mezi           

Pátek       17:15   - Dětská mše svatá: Za + Miloslava Forejta a dceru Alenu

Neděle       9:00  -  Za Luboše Sobotku a oboje rodiče                                                                                               

 

 

DALŠÍ OZNÁMENÍ

·        Děkuji Vám za Vaše dary při sbírce na církevní školy, minulou neděli – vybralo se 13.400,- Kč.

·        Dnes odpoledne bude setkání všech biřmovanců – v 15 hod. Termín biřmování se musel posunout o 14 dní dříve – tedy na sobotu 1. listopadu na slavnost Všech svatých. Biřmování bude v 10:00 hod.

·        Ve středu při večerní mši svaté bude přijetí do katechumenátu.

·        Setkání pastorační farní rady bude ve čtvrtek 25.9. v 19:00 hod.

·        Ten den je také kněžská rekolekce v Novém Městě na Mor.

·        V sobotu ve 14 hod. bude křest malé Nikoly Krejčí a v 15 hod. křest Terezie Emilie Bačovské.

·        Setkání katechumenů bude v neděli 28.9. v 16:30 hod.

·        Poutní mše svatá ve Světnově bude příští neděli ve 14 hod. Sraz ve 14 hod. u kaple sv. Václava.

·        Ohlášky snoubenců: dne 4. října chtějí uzavřít círk. sňatek v naší farnosti: Frant. Chlubna (Nové Veselí) a Veronika Kosaková (Jihlava), dále: Stanislav Černý (Sázava) a Monika Štukhejlová (Vepřová) a také Jan Miškovský (Bernov u Karl. Varů) a Tereza Šislerová (Žďár n/S). Dne 11.10. Jaroslav Beránek a Jana Pospíchalová (oba Stržanov) a Jan Vyhlídal a Simona Kreuzová(oba Žďár n/S). Can 1053 CIC.

·        Od tohoto týdne se vyučuje náboženství – viz rozvrh na vývěsce.

·        Společenství mládeže bude v pátek 26.9. v 19 hod. na faře.

 

Tel. 566 625 190,  Mobil: 607 736 851,   E-mail:  zalesky@biskupstvi.cz

http://zdarskefarnosti.cz

TOPlist