autor: Michal Berger    |   datum: 06.07.2014  |  

Ohlášky na 14. neděli v mezidobí 2014

14. neděle v mezidobí

 

6. července 2014

Tato mše svatá byla obětována za + Františka Víznera.

 

 

 

LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE

Pátek               Svátek sv. Benedikta, patrona Evropy

Neděle           15. neděle v mezidobí

 

 

 

 

BOHOSLUŽBY V TÝDNU  

Pondělí    17:15   -   Za + rodiče Chudíkovy a + bratra Antonína

Středa      17:15   -   Za + Josefa Rybu

Čtvrtek     17:00   -   adorace 

Pátek        17:15   -   Za živou a + rodinu Bruknerovu a celý rod

Sobota     11:00   -   Svatební obřad: Ivana a Petr

Neděle        9:00   -   Za farníky                                                                                                                       

 

 

DALŠÍ OZNÁMENÍ

·        Dnes odpoledne v 15 hod. bude slavit primiční mši svatou novokněz Jaroslav Sojka v Deblíně u Tišnova. Stále ještě se můžete zapsat na společnou cestu  autobusem – odjíždět bude ve 13:15 a máme posledních 10 míst. Autobus pojede přes Světnov.

·        Za týden, v neděli 13. července v 9:00 v bazilice bude P. Jaroslav slavit děkovnou mši svatou při které se s naším bývalým jáhnem rozloučíme. Po mši svaté bude malé pohoštění a přípitek v rajském dvoře.

·        Prosím ženy aby pomohly napéct koláče na tuto slavnost; nosit na faru můžete koláče v sobotu 12.7. od 19 do 20 hod. – po společenství Modlitby matek. Prosím mládež o pomoc při obsluze hostů, sraz pomocníků bude v 8 hod na faře.

·        Děkuji všem, kdo podpořili petici o vyhlášení referenda o zákazu provozování výherních hracích automatů v našem městě. Sešlo se asi 2.600 podpisů - je to důležitý signál občanů města.

·        Informace o navrácení Zelené hory a čtvrteční setkání s vedením NPÚ.

·        Ohlášky snoubenců: dne 26.7. chtějí uzavřít církevní sňatek v naší farnosti tito snoubenci: Aleš Lempera, Žďár n/S a Martina Provazníková, Bezděz a dne 2.8. Martin Landa, Dobříš a Michaela Roháčková, Žďár n/S. a dne 9.8. Pavel Souček a Eva Kašíková, oba Žďár n/S, dále Václav Škapa, Žďár n/S a Blanka Klapalová, Velké Meziříčí, a dále Ondřej Jarný, Boskovice a Věra Ondráková, Žďár n/S.  Can. 1053 CIC

 

 

Tel. 566 625 190,  Mobil: 607 736 851,   E-mail:  zalesky@biskupstvi.cz

http://zdarskefarnosti.cz

 

TOPlist