autor: Michal Berger    |   datum: 11.08.2013  |  

Ohlášky na 19. neděli v mezidobí 2013

19. neděle v mezidobí

11. srpna 2013

Mše svatá byla obětována za rodinu Neugebauerovu a Rouskovu.

 

LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE

Pondělí       Památka sv. Jany Františky de Chantal, řeholnice

Středa         Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučed.

Čtvrtek        Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

Pátek           Památka sv. Štěpána Uherského

Neděle         20. neděle v mezidobí  Hlavní pouť v bazilice NPM

 

BOHOSLUŽBY V TÝDNU

Pondělí  17:15   -   Za + Marii Vepřovskou a celou rodinu a + Ludmilu Krumpolcovou

                                                                                                       a její rodinu

Středa    17:15   -  Za + Zdeňku Machovou

Čtvrtek   17:15   -  Za + Františka Šustra              

Pátek      17:15   -  Za + Josefa a Františku Novotných a dceru Jaroslavu

Sobota     9:00   -   Pohřební mše svatá za + Miloslavu Pulgretovou

                17:15  -   Za farníky a za poutníky

Neděle     9:00   -   Na poděkování za pomoc v nemoci, za + Mirka a rod.

 

DALŠÍ OZNÁMENÍ

·        Tento týden budeme slavit v bazilice slavnost Nanebevzetí Panny Marie: ve čtvrtek - v den slavnosti bude žehnání květin a bylin. Další mše svatá ze slavnosti bude v sobotu v 17:15 a hlavní mši svatou s námi bude slavit v neděli v 9:00 hod., pomocný biskup pražský Mons. Karel Herbst. Příští neděli odpoledne budou zpívané nešpory a požehnání nového relikviáře, který bude na opatském oltáři a který vytvořil výtvarník Milivoj Husák. 

·        Příští neděli bude sbírka na odvlhčení a novou podlahu v zákristii na Zelené hoře. Děkuji Vám za Vaše dary.

·        Úklid kostela před poutí bude v úterý v 8:00 hod. Prosíme, kdo by mohl věnovat ze zahrady řezané květiny na výzdobu baziliky, zda by je mohl přinést na faru ve středu po mši svaté nebo ve čtvrtek během dne do 15 hod.

·        Děkuji mládeži za pomoc v pracovním týdnu, který proběhl a také vedoucím chaloupky pro děti.

·        Setkání poutníků do Srbska bude v neděli 25.8. v 18:00 hod.

·        Ohlášky snoubenců: v sobotu 7. září chtějí uzavřít v naší farnosti církevní sňatek tito snoubenci: Ing. Miroslav Kabrda a MUDr. Marie Kazdová, oba ze Žďáru nad Sázavou. Can 1053 CIC.

·        10. diecézní pouť rodin bude v sobotu 31.8., během poutí bude prodej oplatků a čokolád.

·        Nikodémova noc bude tento pátek 16.8. Kostel na Zelené hoře bude k tiché modlitbě otevřený od 20 do 22 hod.

 

 

Tel. 566 625 190,  Mobil: 607 736 851,   E-mail:  zalesky@biskupstvi.cz

http://zdarskefarnosti.cz

 

TOPlist