autor: Vladimír Záleský    |   datum: 30.06.2013  |  

Ohlášky na 13. neděli v mezidobí

13. neděle v mezidobí

30. června 2013

Mše svatá byla obětována za + Jaroslava Filipa, Aloise Zemana a rodiče.

 

LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE

Středa         Svátek sv. Tomáše, apoštola  

Čtvrtek        Památka sv. Prokopa, opata

Pátek           Slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa,

                       patronů Evropy a hlavních patronů Moravy

Sobota        Památka sv. Marie Gorettiové, panny a mučednice

Neděle        14. neděle v mezidobí

 

BOHOSLUŽBY V TÝDNU

Pondělí    17:15   -   Za + Bohumila Ostrého a rodiče Holcmanovy                                                  Středa      17:15   -  Za rodinu Klusáčkovu a Kasalovu                                                   Čtvrtek     17:00   -  Adorace            

Pátek        17:15   -  Za + rodinu Mičkovu a Novotných

Sobota      11:00    -  svatební obřad Jan a Radka  

Neděle       9:00    -  Za + Františka Víznera, živou a + rodinu a

                                  za + Josefa Rouše

 

DALŠÍ OZNÁMENÍ

·        Děkuji Vám za Vaše dary při sbírce minulou neděli na bohoslovce a kněžský seminář – vybralo se 16.000,- Kč.

·        Dnes odjíždíme s mládeží a staršími školáky na putovní tábor do Lužických hor. Vrátíme se ve čtvrtek večer.

·        Br. Jiří Brtník byl včera vysvěcen na kněze – jako kaplan byl ustanoven do Velkého Meziříčí.

·        Příští sobotu v 15:00 bude primice P. Jiřího v Babicích n/Svitavou. Autobus bude odjíždět ve 12:45 z parkoviště u Kláštera.

·        Děkovnou mši svatou bude slavit u nás příští neděli v 9:00 hod. Při mši svaté bude zpívat farní sbor Fons a rytmický sbor z Biskupského gymnázia. Po mši svaté bude drobné pohoštění v rajském dvoře a v parku. Zvu mládež na přípravu občerstvení v sobotu večer v 20:00.

·        Ohlášky snoubenců: dne 13.7. chtějí uzavřít církevní sňatek tito snoubenci: Jan Šmída, Nové Dvory a Pavlína Kolouchová, Nové Dvory. A ve stejný den také Pavel Ptáček, Žďár n/S a Klára Šmídková, Ostopovice. A dne 3.8. Pavel Krčál, Žďár n/S a Veronika Kubíková, Svratka. Can 1053 CIC.

·        Farní pouť je letos naplánována od 8. do 14. září. Cílem bude Srbsko – staré pravoslavné kláštery, jednodenní pouť do Kosova a jedna noc v českých vesnicích v rumunském Banátu. Cena je 6.500,- Kč. Podrobnější informace budou později. Již je možné se přihlašovat.

·        Úklid kostela před primicí bude v úterý v 18:00 hod.

·        Tlumočím pozvání na CM poutě na Velehrad nebo na Vítochov, či do Škrdlovic.

 

Tel. 566 625 190,  Mobil: 607 736 851,   E-mail:  zalesky@biskupstvi.cz

http://zdarskefarnosti.cz

 

TOPlist