autor: Vladimír Záleský    |   datum: 09.06.2013  |  

Ohlášky na 10. neděli v mezidobí 2013

10. neděle v mezidobí

 

9. června 2013

Mše svatá byla obětována za farníky.

 

 

LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE

Úterý            Památka sv. Barnabáše, apoštola

Čtvrtek         Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve

Sobota         Památka sv. Víta, mučedníka

Neděle        11. neděle v mezidobí

 

 

 

 

BOHOSLUŽBY V TÝDNU

Pondělí    17:15   -   Za + rodiče Pulgretovy ze Stržanova

Středa      17:15   -  Za Josefa a Annu Andrlovy a duše v očistci

Čtvrtek     17:00   -  Adorace             18:00 – mše svatá v Polničce

Pátek        17:15   -  Za + členy rodiny Pochopovy a za + rod. Krškovu,  

                                       za dar zdraví a požehnání

Sobota      11:30   -  Svatební obřad: Libor a Nina

Neděle       9:00    -  Za rodiče Roučkovy z Kláštera

 

 

 

DALŠÍ OZNÁMENÍ

·        Dnes večer v 19:00 hod bude setkání týmu kurzu Alfa. Letošní běh kurzu Alfa začne v neděli 6. října. Již je možné aby se zájemci přihlašovali.

·        Dnes v 17:00 hod. bude v kulturáku v Herálci divadelní představení hry Oskar a růžová paní, připravila mládež jamské farnosti.

·        Při páteční mši svaté bude obřad uvedení do katechumenátu.

·        V sobotu v 18:00 hod. bude na faře společenství Modlitby matek.

·        Příští neděli bude pouť ve Stržanově u kaple sv. Antonína Pad.

·        Příští neděli při mši svaté bude křest malé Markéty Rosecké.

 

 

Tel. 566 625 190,  Mobil: 607 736 851,   E-mail:  zalesky@biskupstvi.cz

http://zdarskefarnosti.cz

 

 

 

TOPlist