autor: Vladimír Záleský, Zbyněk Vintr    |   datum: 24.03.2013  |  

Ohlášky na Květnou neděli 2013

 Květná neděle 

24. března 2013
Mše svatá byla obětována za + Františka Pešla, oboje rodiče, 
rod. Pokorných
 
LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE
                       Svatý týden 
Čtvrtek      –   Zelený čtvrtek
Pátek         –   Velký pátek, den přísného postu
Sobota      –    Bílá sobota
Neděle       –   Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 
 
 
BOHOSLUŽBY V TÝDNU
Pondělí   17:15   -    Za uzdravení rodových kořenů
Středa     17:15   -   Za + Luďka Jebavého
Čtvrtek    17:00   -   Za Václava Kosoura a oboje rodiče
Pátek       17:00   -   OBŘADY VELKÉHO PÁTKU
Sobota     21:00  -   Vigilie: Za živé a + členy rodiny Štěpánkovy a za     
                                            nově pokřtěné
Neděle       9:00  -   Za farníky
  
 
DALŠÍ OZNÁMENÍ 
Dnes v 15:00 hod. bude pobožnost křížové cesty, kterou povede společenství Modlitby matek.
Po křížové cestě začne zpovídání před Velikonocemi.
V 15:45 bude příprava dětí na první sv. přijímání s jáhnem Jiřím.
Žďárské pašijové hry jsou letos zrušeny kvůli nepřízni počasí.
Kdyby to bylo ve Vašich možnostech, zvu Vás na letošní „Missa Chrismatis“ na Zelený  čtvrtek v Brně v katedrále v 9:00 – obnova kněžských slibů a žehnání svatých olejů.
Adorace v Getsemanech na Zelený čtvrtek bude do 21:00 hod. Na Velký pátek je den přísného postu, v 16:00 bude poslední křížová cesta, po obřadech v 17:00 bude adorace u Božího hrobu do 21:00 hod. Na Bílou sobotu budou v 9:00 ranní chvály a modlitba s katechumeny - „Efatha“. Vigilie začne ve 21:00 venku žehnáním ohně.
Děkuji všem, kdo pomohli s farním zpravodajem.
Na Hod Boží velikonoční bude při mši svaté žehnání pokrmů.
 
Tel. 566 625 190,  Mobil: 607 736 851,   E-mail:  zalesky@biskupstvi.cz
http://zdarskefarnosti.cz
 

TOPlist