autor: Vladimír Záleský, Michal Berger    |   datum: 07.10.2012  |  

Ohlášky na 27. neděli v mezidobí 2012

27. neděle v mezidobí
7. října 2012

Mše svatá byla obětována za Ludmilu a Josefa Pazourovy, Rudolfa Peřinu, za Anežku a Josefa Teplých a za + Dr. Radslava Kinského.

LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE
Dnes je památka Panny Marie Růžencové
Čtvrtek – Zahájení Roku víry (11.10. 2012 – 24.11. 2013)
Pátek – Památka sv. Radima, biskupa
Neděle – 28. neděle v mezidobí


BOHOSLUŽBY V TÝDNU
Pondělí 17:15 - Za + Irenu Hoškovou a syna Josefa
Středa 14:00 - obřadní síň, pohřební mše svatá za + Karola Mezsároše
17:15 - Za + Jaroslava Škodu
Čtvrtek 15:00 - Zelená hora, pohřební mše svatá za + Jarmilu Bukovskou
17:00 - Adorace 18:00 - Mše svatá v Polničce
Pátek 17:15 - Za + Vladimíra Řetického
Neděle 9:00 - Za farníky


DALŠÍ OZNÁMENÍ
• Dnes byla sbírka na opravy kostela a na potřeby spojené s blahořečením 14. pražských mučedníků. Pán Vám odplať.
• Jsou ještě volná místa v autobuse na slavnost blahořečení 14. pražských mučedníků, která se bude konat v sobotu 13. října v Praze. Přihlášky a informace na plakátku nebo přímo u jáhna Ladislava Kince.
• Dnes odpoledne ve 14 hodin bude křest malých dětí: Pavla Tonara, Kryštofa Josefa Hepplera, Jana Kratochvíla a Kateřiny Mokré.
• Jako před rokem i letos pořádáme sbírku naturálií pro kněžský seminář. Dary na podporu semináře se budou odvážet ve čtvrtek 11.10. v 10:00 hod. Kdokoliv by mohl věnovat brambory, zeleninu, zavařeniny, med..., může je přinést na faru ve středu odpoledne.
• Společenství mládeže bude v Klášteře v pátek v 19:00 hod.
• Na letošní růžencovou pouť se vydáme příští sobotu 13.10. - můžete se vzadu na stolku přihlašovat. Cílem bude Mikulov, Šaštín – Stráže.
• Kurz Alfa začne ve Žďáře nad Sáz. 21. října. Pozvánky jsou vzadu.

Tel. 566 625 190, Mobil: 607 736 851, E-mail: zalesky@biskupstvi.cz
http://zdarskefarnosti.cz

TOPlist