autor: Vladimír Záleský, Zbyněk Vintr    |   datum: 27.05.2012  |  

Ohlášky na slavnost Seslání Ducha svatého 2012

 Slavnost Seslání Ducha svatého

27. května  L.P. 2012
Mše svatá byla obětována za farníky, živé i + dobrodince Kláštera a za město.
 
LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE
Pondělí    –   Začíná 8 týden v mezidobí
Středa      –   Svátek sv. Zdislavy
Čtvrtek     –   Svátek Navštívení Panny Marie
Pátek        –   Památka sv. Justina, mučedníka, první pátek v měsíci 
Neděle     –   Slavnost Nejsvětější Trojice
 
BOHOSLUŽBY V TÝDNU
Pondělí   17:15  -   Za Petra Hallu
Středa     17:15  -  Za živou a + rodinu Kohoutkovu a Skalovu
Čtvrtek    17:00  -  adorace          18:00 – Mše svatá v České Mezi   
Pátek       17:15  -  Za + rodiče Pochopovy, Smolíkovy a Marii Valentovou
Sobota     13:00  -  Svatební obřad: Jan a Zuzana
Neděle        9:00  -  Za + Luboše Henzela, Josefa Rybu a duše v očistci
  
DALŠÍ OZNÁMENÍ   
Dnes byla sbírka na charitu. Pán Vám odplať Vaše dary.
Dnes budou křty malých dětí: ve 14:00 hod. Kristina Bačovská a v 15:00 hod. Maxmilián a Antonio Němcovi, Adéla Štouračová a Viktorie Tůmová. A v sobotu 2.6. v 15:00 Karolína Košíková.
V 16:00 bude májová pobožnost - Sbor Svatopluk zazpívá Missu breve Charlese Bunóta, potom se pomodlíme hymnus Akhatistos – zpívá Fons. Po májové půjdeme průvodem ke Studniční kapli. Zvu děvčata jako družičky do průvodu. 
Ve středu oslavíme svátek sv. Zdislavy, po mši svaté bude připravený krátký program pro děti. 
Příští neděli bude první svaté přijímání. První svatá zpověď bude v sobotu od 16:00 hod. 
Za týden 3. června oslavíme pouť v kapli Nejsvětější Trojice v České Mezi. Mše svatá tam je v 15:00 hod.
Ohlášky snoubenců: v sobotu 16. června chtějí uzavřít v naší farnosti církevní sňatek tito snoubenci: Petr Olišar (Nové Město na Mor.) a Tatiana Petrů (Sněžné). V sobotu 23. června: Ivo Dvořák (Velké Meziříčí) a Simona Roušová (Velké Meziříčí) a ve stejný den Radek Soška (Obyčtov) a Marie Kabrdová (Žďár nad Sázavou). Ohlášky snoubenců se vykonávají podle can 1053 CIC.
 
Tel. 566 625 190,  Mobil: 607 736 851,   E-mail:  zalesky@biskupstvi.cz
http://zdarskefarnosti.cz
 

TOPlist