autor: Vladimír Záleský, Zbyněk Vintr    |   datum: 13.05.2012  |  

Ohlášky na 6. neděli velikonoční 2012

 6. neděle velikonoční

Slavnost sv. Jana Nepomuckého, mučedníka
 
13. května  L.P. 2012
 
Mše svatá byla obětována za farníky.
 
 
LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE
Pondělí    –   Svátek sv. Matěje, apoštola
Středa      –   Svátek sv. Jana Nepomuckého, mučedníka, hl. patrona Čech  
Čtvrtek     –   Slavnost Nanebevstoupení Páně  
Neděle     –   7. velikonoční     Den modliteb za sdělovací prostředky 
 
 
 
BOHOSLUŽBY V TÝDNU
Pondělí   17:15   -   Za + Annu Preislerovou 
Středa     17:15   -   Zelená hora: Za + Josefu a Marii Štůlovy a rodiče
Čtvrtek    17:15   -   Za farníky
Pátek       17:15   -   Za + Josefa Musila, živou a + rodinu Průšovu a  
                                   Musilovu a pomoc P. Marie
Sobota    12:30   -  Svatební mše sv. za novomanžele Libora a Zdislavu
Neděle      9:00   -  Za živé a + z rodiny Ptáčkovy a Mrkosovy a na    
                                  poděkování  
  
 
 
 
DALŠÍ OZNÁMENÍ   
Odpoledne v 17:00 hod. bude na Zelené hoře koncert „Doteky strun a kouzla měchu“ – akordeon a loutna.
Také ve středu bude poutní mše svatá na Zelené hoře  - v den svátku sv. Jana Nepom. – v 17:00 hod. 
Starší biřmovanci se sejdou na faře v pátek 18.5. v 18:00 hod.
V pátek po mši svaté u sv. Prokopa (v 19:00) bude mít svědectví o zázraku na přímluvu sv. Zdislavy MUDr. Stanislav Severa – mnozí víte, že to bylo zázračné uzdravení, které hrálo důležitou roli také při procesu svatořečení.
Děkuji Vám za Vaše dary při dnešní sbírce na letošní opravy.
V sobotu 19.5. bude dopoledne „motorkářská pouť – bohoslužba slova začne v 10:00 hod. v bazilice. 
V sobotu odpoledne ve 14:00 hod. bude v Herálci mše svatá s žehnáním nového obecného praporu a znaku.
Příští neděli bude májová pobožnost a vernisáž výstavy fotografií a fotokoláží Jarky Horákové – v bazilice v 15:00 hod.
V neděli za týden bude v Herálci v 18:00 hod. v kulturním domě představení muzikálu Tarsan – o životě sv. Pavla z Tarsu - účinkuje soubor Spojené farnosti.
 
 
Tel. 566 625 190,  Mobil: 607 736 851,   E-mail:  zalesky@biskupstvi.cz
http://zdarskefarnosti.cz
 

TOPlist