autor: Michal Berger    |   datum: 22.01.2023  |  

Ohlášky na 3. neděli v mezidobí 2023

3. neděle v mezidobí

 22. ledna 2023
  Tato mše svatá byla obětována za farníky.     LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE                                                           
   Úterý       –   Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve
   Středa     –   Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola  
   Čtvrtek    –   Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů
   Sobota    –   Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve
   Neděle    –   4. neděle v mezidobí             

BOHOSLUŽBY V TÝDNU  
  Pondělí   17:15  -  Za dobrodince
  Středa     17:15  -  Na poděkování za dar víry a za dar obrácení
  Čtvrtek    17:00  -  A d o r a c e           18:00 – Mše svatá v České Mezi          
  Pátek       17:15  -  Na úmysl dárce   
  Sobota    16:30  -  Zelená hora: Za rodinu Roseckých, Pavkovu a Čejkovu
  Neděle      9:00  -  Za rod. Trojánkovu, Mičkovu a Šmerdovu  
DALŠÍ OZNÁMENÍ
•    Dnes byla sbírka na biblický apoštolát. Děkuji Vám za Vaše dary.
•    Kněžská rekolekce bude v Novém Městě na Mor. ve čtvrtek – mše sv. je v 8:30 u sv. Kunhuty.
•    Prosím, volební lístky členů Pastorační farní rady vložte do schránky vzadu.
•    Prosím jděte k volbám také ve 2. kole prezidentských voleb.
•    Příští neděli 29. ledna v 15:15 bude první setkání letošních prokomunikantů a jejich rodičů.
•    Opravy: opravují se kamenné prvky v bazilice (kameník pan Kovařík), letos se bude repasovat první čtvrtina starých lavic vzadu a brzy bude dokončena výroba nových lavic zde vepředu. Na Dolním hřbitově se má opravovat druhá kaple a na Zelené hoře pokračují opravy ambitů, sochařské výzdoby, varhan, kamerový systém atd.         Tel. 566 625 190,  Mobil: 607 736 851,   E-mail:  zdar-klaster@dieceze.cz   
http://zdarskefarnosti.cz    www.facebook.com/zdarskefarnosti
 

TOPlist