autor: Michal Berger    |   datum: 20.11.2022  |  

Ohlášky na Slavnost Ježíše Krista Krále 2022

Slavnost Ježíše Krista Krále
 20. listopadu 2022
     Tato mše svatá byla obětována za farníky.


                   LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE                                                           
   Pondělí    –   Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
   Úterý        –   Památka sv. Cecílie, panny a mučednice
   Středa     –   Památka sv. Klementa I, papeže a mučedníka
   Čtvrtek    –   Památka sv. Ondřeje Dung Laca, kněze a druhů, mučedníků
   Pátek       –   Památka sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice
   Neděle    –    1. neděle adventní       
BOHOSLUŽBY V TÝDNU  
  Pondělí    17:15    -   Za + Hedviku Hamákovou, manžela a rodiče
  Středa      17:15   -   Za + Bohumila Bureše a rodiče  
  Čtvrtek     17:00   -   A d o r a c e            18:00 – Mše svatá v České Mezi                   
  Pátek       17:15   -   Za + Jitku a Josefa Dvořákovy     
  Sobota    16:30    -   Zelená hora:  Za + Mgr. Pavola Kováčika    
  Neděle       9:00   -   Za + Janu a Františka Dvořákovy, rodiče Dvořákovy,
                                                                                 Kabrdovy a dceru Marii


DALŠÍ OZNÁMENÍ
•    Děkuji Vám za Vaše dary při sbírce minulou neděli na podporu katolických médií, vybralo se 19.000,- Kč.
•    Dnes zakončíme bohoslužbu svátostným požehnáním – v krátké závěrečné modlitbě budeme prosit o nová povolání ke kněžskému a zasvěcenému životu a protože je dne Světový den mládeže, budeme prosit také za mladé.
•    Dnes odpoledne bude v městském divadle La Festa, festival farních schol a sborů začíná ve 14 hod.
•    Ve čtvrtek je rekolekce kněží a jáhnů žďárského děkanství. Mše sv. v N.M.N.M. bude v 8:30.
•    Příští neděli bude požehnání adventních věnců – přineste si je na začátku mše svaté k oltáři.
•    Během Adventu bude sbírka do kasičky pro Adopci na dálku: pokračujeme v podpoře studenta jménem Aldrina Pinto (nar. 2003) a letos začne naše podpora také pro indické desetileté děvče Minchanu Fernandies.
•    Také dnes přijměte pozvání do farní kavárny v křížové chodbě.


         Tel. 566 625 190,  Mobil: 607 736 851,   E-mail:  zdar-klaster@dieceze.cz   
http://zdarskefarnosti.cz    www.facebook.com/zdarskefarnosti
 

TOPlist