autor: Michal Berger    |   datum: 18.09.2022  |  

Ohlášky na 25. neděli v mezidobí 2022

25. neděle v mezidobí   
 18. září 2022
     Tato mše svatá byla obětována za farníky.

     LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE                                                           
   Úterý   –  Památka sv. Ondřeje Kim Tae-gona, kněze, Pavla Chong Ha-sanga a druhů, mučed.
   Středa  –   Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
   Pátek    –   Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze  
   Neděle  –   26. neděle v mezidobí   


BOHOSLUŽBY V TÝDNU  
  Pondělí   17:15  -   Na poděkování za dar manželství
  Středa     17:15  -  Za  rodinu Kazdovu a Kabrdovu
  Čtvrtek    17:00  -   A d o r a c e            18:00 – Mše svatá v České Mezi           
  Pátek       17:15  -  Za Františka Šíra, živou a + rod. Musilovu a Šírovu, za
                                                                                            Josefa a Marii Kulhánkovy
  Sobota    16:30  -  Zelená hora: Za Ludmilu Meňhartovou a rod. Hlavičkovu
  Neděle      9:00  -  Za Luboše Sobotku a oboje rodiče       

DALŠÍ OZNÁMENÍ
•    Tento týden jsme zahájili výuku náboženství – rodiče, pokud byste cokoliv potřebovali projednat, přijďte za mnou nebo za paní katechetkou Klárou, Evou, Lucií…
•    Od příštího pátku začne společenství mládeže, které povede trojice mladých: Anežka Miškovská, Václav Kamarád a Václava Rosecká. První setkání bude v pátek 23.9. v 19:30. Sraz všech bude před farou. Zveme mládež od 13. nebo 14. let. Společenství pak bude jednou za 14 dní.
•    Děti, kluci i děvčata, kdo by se chtěl připojit k naší schole, neváhejte a po nedělní mši svaté přijďte do zákristie nebo za paní varhanicí Petrou Kynclovou, stejně tak pokud někdo hraje na nějaký hudební nástroj.
•    Moc děkuji všem, kdo přispěli vzadu do zlaté kasičky na pomoc pro sestry Boromejky. Dnes je poslední den této sbírky a zítra peníze pošlu.
•    Dnes odpoledne se můžete připojit ke krátké děkovné pouti z Jam na Vejdoch – poděkování za úrodu a požehnání našemu kraji. Sraz v 15:00 u kříže u hřiště v Jamách.
•    Večer v 19:00 hod bude na Zelené hoře divadelní představení Pražského divadelního sdružení Jedl: Lucie Trmíková, nositelka Ceny Thálie v hlavní roli: Santini, Alegorie na téma hledání dokonalosti.
•    Nyní požehnáme nové CD – Prof. Jaroslav Tůma a žďárské varhany mistra Johanna Davida Siebera. Cena je 300,- Kč a zakoupením podpoříte opravy varhan na Zelené hoře. Pokud nemáte peníze, nevadí, věnujete později.
•    Příští sobotu bude s námi slavit mši svatou na Zelené hoře emeritní biskup Vojtěch Cikrle – poděkování za 300 let poutního kostela. Mši svatou doprovodí chlapecký sbor z rakouského kláštera Sankt Florian. Tento sbor bude mít koncert na hladině Konventního rybníka v 19 hod.
•    Také dnes přijměte pozvání do farní kavárny v křížové chodbě.

  Tel. 566 625 190,  Mobil: 607 736 851,   E-mail:  zdar-klaster@dieceze.cz   
http://zdarskefarnosti.cz    www.facebook.com/zdarskefarnosti
 

TOPlist