autor: Farnost ZR2    |   datum: 31.07.2022  |  

Ohlášky na 18. neděli v mezidobí 2022

 

 

 

 

 

18. neděle v mezidobí 
31. července 2022

Tato mše svatá byla obětována za farníky. 

LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE                                                           

Pondělí    –   Památka sv. Alfonse Marie z Liguori, biskupa a učitele církve
Čtvrtek     –   Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze
Pátek        –   První pátek v měsíci 
Sobota     –   Svátek Proměnění Páně
Neděle     –   19. neděle v mezidobí 

BOHOSLUŽBY V TÝDNU  

Pondělí    17:15  -   Za + Marii Břečkovou  
Středa      17:15  -  Na úmysl dárce 
Čtvrtek    17:00  -   A d o r a c e
Pátek       17:15  -   Za dar povolání k zasvěcenému životu a za podporu duchovních povolání v rodinách
Sobota     11:00  -   Svatební mše svatá za novomanžele Jiřího a Kristinu 
                  16:30  -   Zelená hora: Na poděkování 
Neděle       9:00  -   Za farníky

DALŠÍ OZNÁMENÍ 

Dnes odpoledne bude křest malého Antonína Wasserbauera
V tomto týdnu bude probíhat v naší farnosti varhanní škola masterclass pod vedením pana prof. Jaroslava Tůmy. Absolventi zahrají na závěr pro veřejnost – zvu Vás tedy na koncert ve čtvrtek 4. srpna v 19:00 hod.
Na první pátek budeme navštěvovat nemocné
Příští neděli 7.8. bude pouť na Křižánkách – mši svatou tam máme v 11:00 hod.
V bazilice i na Zelené hoře byla instalována výstava fotografií členů Fotoklubu Vysočina. Výstava zde bude po celý srpen.
Ohlášky snoubenců: dne 20. srpna chtějí uzavřít církevní sňatek v naší farnosti tito snoubenci: Petr Poul (Radostín n/Osl.) a Veronika Janečková (Žďár n/S). Can 1053 CIC.
Také dnes přijměte pozvání do farní kavárny v křížové chodbě. 

KONTAKT
Tel. 566 625 190,  Mobil: 607 736 851,   E-mail:  zdar-klaster@dieceze.cz   
http://zdarskefarnosti.cz    www.facebook.com/zdarskefarnosti

TOPlist