autor: Michal Berger    |   datum: 19.06.2022  |  

Ohlášky na 12. neděli v mezidobí 2022

12. neděle v mezidobí      
19. června 2022
     Tato mše svatá byla obětována za farníky.


     LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE                                                           
   Úterý    –   Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
   Středa   –  Památka sv. Jana Fishera, biskupa a Tomáše Mora, mučedníků
   Čtvrtek  –  Slavnost Narození sv. Jana Křtitele
   Pátek     –  Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
   Sobota  –   Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie
   Neděle   –  13. neděle v mezidobí

BOHOSLUŽBY V TÝDNU  
  Pondělí  17:15 - Za Jana a Růženu Roučkovy z Kláštera
  Středa   17:15  - Za Marii a Františka Lojkovy, rodiče, sour., živou a + rod. Svobodovu
  Čtvrtek  17:00  - A d o r a c e                          
  Pátek     17:15  - Za Zdeňku a Oldřicha Měšťanovy
  Sobota   16:30 - Zelená hora:   Na poděkování
  Neděle    9:00  - Na poděkování za dar života, prosba o Boží pomoc a ochranu PMDALŠÍ OZNÁMENÍ
•    Dnes je pouť ve Stržanově – mše sv. bude v 15:00 u kaple sv. Antonína z Padovy.
•    Slavnost Narození sv. Jana Křtitele oslavíme ve středu a v pátek na slavnost Božského Srdce Páně bude dětská mše svatá na poděkování za školní rok.
•    Ohlášky snoubenců: dne 2.7. chtějí uzavřít církevní sňatek v naší farnosti tito snoubenci: Matěj Sýkora (Jindřichův Hradec) a Kateřina Pechová (Žďár n/S) a ve stejný den také Jaroslav Ptáček a Michaela Prokešová (oba ze Žďáru n/S). Can 1053 CIC.
•    V sobotu 25. června bude ve 13:00 křest malé Emmy Hvizdákové.
•    Inaugurační varhanní koncert pana prof. Jaroslava Tůmy bude v bazilice v sobotu 25.6. v 18:00 hod. Srdečně Vás zvu. Od příští neděle se bude opět hrát na naše kostelní varhany. Je třeba si zvyknout na to, že je to barokní nástroj, který má zkrácenou oktávu. Ač je to převzácný nástroj, nelze na něj zahrát například moderní skladby.
•    Příští nedělil bude sbírka na bohoslovce. Děkuji Vám předem za Vaše dary na kněžský seminář.   Tel. 566 625 190,  Mobil: 607 736 851,   E-mail:  zdar-klaster@dieceze.cz   
http://zdarskefarnosti.cz    www.facebook.com/zdarskefarnosti
 

TOPlist