autor: Michal Berger    |   datum: 08.05.2022  |  

Ohlášky na 4. neděli velikonoční 2022

4. neděle velikonoční
 Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu  
8. května 2022
Tato mše svatá byla obětována za farníky.
   
LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE
   Pátek      –   Památka Panny Marie Fatimské
   Sobota   –   Svátek sv. Matěje, apoštola
   Neděle   –    5. neděle velikonoční  BOHOSLUŽBY V TÝDNU
  Pondělí   17:15  -  Za  nová povolání ke kněžství a zasvěcenému životu
  Středa    17:15  -  Za + Věru Pohankovou, rodinu Pohankovu a Psotovu
  Čtvrtek   17:00  -  A d o r a c e                          
  Pátek      17:15  -  Za Jiřinu Píbilovou, manžela a oboje rodiče
  Poutní bohoslužby na Zelené hoře:
  Sobota   17:00 -  Za rodinu Mičkovu a Novotných - slouží farář z Křižanova P. Václav Hejč
                 19:00 -  Za farníky - slouží děkan z Velkého Meziříčí P.  Pavel Šenkyřík
  Neděle    6:00  -  Za živou a + rodinu Machovu - slouží P. Vladimír
                  7:30  -  Za rod. Kabrdovu, Morkusovu, Chudíkovu a Leskourovu (P. M. Kabrda)
                  9:00  -  Za rod Vopálků, Stránských, Černých, + - slouží P. Leoš Ryška TV Noe
                10:30  - Za všechny zelenohorské poutníky - slouží P. Leoš Ryška, TV Noe
                14:30  - Za Josefa Havelku, Frant. Talacka, jejich rodiny a + - slouží P. P. Lacina

DALŠÍ OZNÁMENÍ
•    Děkuji všem, kdo pomohli s úpravou trávníků na poutním nádvoří na Zelené hoře. Kdo by ještě mohl, tak v pondělí se bude dokončovat práce dopoledne i odpoledne. Domluvte se po mši s Michalem Bergerem.
•    Srdečně Vás zvu na páteční Večer chval, kterým zahájíme poutní víkend na Zelené hoře. Začátek v 19:00, doprovázet bude chválová kapela „el_worship“
•    Na Zelené hoře začaly práce na opravách ambitů – je to velký objem prací v krátké době. Děkuji za pomoc, která nám pomáhá čerpat dotace. Proto i všechny poutní sbírky budou na opravy. Děkuji předem.
•    Pozor, v bazilice ten den nebude mše v 9:00. Na závěr pouti bude v neděli v 15:30 „májová pobožnost“. Při ní budou naše děvčata doprovázet modlitbou tancem – program si sestavily speciálně pro Zelenou horu.
•    Ohlášky snoubenců: dne 21. května chtějí uzavřít církevní sňatek v naší farnosti Michaela Kokojanová a Tomáš Řeháček, oba z Nového Veselí. Ohlášky snoubenců se vykonávají dle can 1053.

   Tel. 566 625 190,  Mobil: 607 736 851,   E-mail:  zdar-klaster@dieceze.cz   
http://zdarskefarnosti.cz    www.facebook.com/zdarskefarnosti
 

TOPlist