autor: Michal Berger    |   datum: 09.01.2022  |  

Ohlášky na Svátek Křtu Páně 2022

Svátek Křtu Páně   

 9. ledna 2022
Tato mše svatá byla obětována za farníky.
     

LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE  
  Dnešním kompletářem končí doba vánoční a začíná 1. týden v mezidobí
   Úterý        –    Památka ct. Marie Elekty, řeholnice  
   Pátek        –    Památka sv. Hilaria, biskupa a učitele církve
   Neděle     –     2. neděle v mezidobí                BOHOSLUŽBY V TÝDNU  
  Pondělí    17:15   -   Za kněžský seminář, bohoslovce a studenty teologie
  Středa     17:15   -   Za dar zdraví, duše v očistci a na úmysl dárce
  Čtvrtek    17:00   -   A d o r a c e       18:00   Mše svatá v Polničce               
  Pátek       17:15   -   Na úmysl dárce  
  Sobota    16:30   -   Zelená hora: Na úmysl dárce
  Neděle      9:00   -   Za farníky


DALŠÍ OZNÁMENÍ
•    Dnes odpoledne ve 14:30 budou křty dětí: Amálie Fockové a Vladimíra Krejčího.
•    Ve čtvrtek se setká po delší době pastorační a ekonomická farní rada. Případné postřehy, náměty, návrhy… sdělte mně nebo členům PFR, nebo je napište e-mailem. Děkuji.
•    Děkuji dětem i dospělým – včerejším koledníkům i dárcům při letošní Tříkrálové sbírce.
•    Příští neděli 16. ledna bude Nikodémova noc na Zelené hoře.
•    Za 14 dní se poprvé sejdou letošní prvokomunikanti a jejich rodiče – v neděli 23. ledna v 15 hod.
•    Poslední sobotu v měsíci – poprvé 29. ledna - Vás zvu na biblickou hodinu, budeme rozebírat a rozjímat jednotlivé Žalmy.
•    Pokud Vás zajímá hospodaření farnosti v uplynulém roce 2020 – kolik stály různé pastorační potřeby a opravy… na vývěsce je přehled.
•    Můžete si nahlašovat úmysly mší svatých za Vaše živé i + rodiny a za naléhavé potřeby.


   Tel. 566 625 190,  Mobil: 607 736 851,   E-mail:  zdar-klaster@dieceze.cz   
http://zdarskefarnosti.cz    www.facebook.com/zdarskefarnosti
 

TOPlist