autor: Michal Berger    |   datum: 21.11.2021  |  

Ohlášky na Slavnost Ježíše Krista Krále 2021

Slavnost Ježíše Krista Krále
 21. listopadu 2021           
Tato mše svatá byla obětována za farníky.
     

LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE  
   Pondělí    –    Památka sv. Cecílie, panny a mučednice
   Úterý        –    Památka sv. Klementa I., papeže a mučedníka
   Středa      –    Památka sv. Ondřeje Dung Laca, kněze a druhů, mučedníků
   Čtvrtek     –    Památka sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice
   Neděle     –    1. neděle adventní          Začíná cyklus C nedělního lekcionáře         BOHOSLUŽBY V TÝDNU  
  Pondělí   17:15  -  Za + Františka a Adélu Wágnerovy
  Středa    17:15   -  Za prarodiče Jinkovy, bratra Tomáše a kamarádku
  Čtvrtek   17:00   -  A d o r a c e           
  Pátek      17:15   -  Na poděkování za 55 let společného života a prosba o
                                                                            požehnání pro celou rodinu
  Sobota   16:30   -  Zelená hora: Za Luboše Valentu, Radku Jarošovou a na  
                                                                            dobrý úmysl
   Neděle     9:00   -  Za + Boleslava Kazdu, živou a + rodinu


DALŠÍ OZNÁMENÍ
•    Dnes odpoledne bude ve 14:00 mše svatá se křtem Tomáše Loučky.
•    V uplynulém týdnu pracovali varhanáři, příští týden budou pokračovat. Již se vyrábí nové lavice, které budou pod varhanním kůrem.
•    Ve středu bude společenství modlitby mužů: Svatojánské bratrstvo.
•    Dopis olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera s naléhavou prosbou o očkování.
•    Mši svatou příští sobotu na Zelené hoře bude slavit P. Jiří Brtník, farář z Letovic, náš bývalý kaplan.
•    Při mši svaté příští neděli bude žehnání adventních věnců, připravte si je doma a přineste na bohoslužbu.
•    V sobotu 18.12. v 19:00 bude v bazilice koncert Ondřeje Rumla s doprovodem dětských žďárských sborů „Zapomenuté světlo“. Zvu Vás na tento benefiční koncert pro Popálky. Popálky je Sdružení na pomoc popáleným dětem, které zakoupením vstupenky podpoříte. Vstupenky lze zakoupit v předprodeji přes QR kód na plakátu.

   Tel. 566 625 190,  Mobil: 607 736 851,   E-mail:  zdar-klaster@dieceze.cz   
http://zdarskefarnosti.cz    www.facebook.com/zdarskefarnosti
 

TOPlist