autor: Michal Berger    |   datum: 10.10.2021  |  

Ohlášky na 28. neděli v mezidobí 2021

28. neděle v mezidobí   

 10. října 2021
           Tato mše svatá byla obětována za farníky.
 
       

LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE  
   Pondělí   –   Památka sv. Jana XXIII., papeže
   Úterý       –   Památka sv. Radima, biskupa
   Pátek       –   Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve
   Sobota    –   Památka sv. Hedviky, řeholnice
   Neděle    –   29. neděle v mezidobíBOHOSLUŽBY V TÝDNU  
  Pondělí   17:15  -  Za Irenu Hoškovou a syna Josefa
  Středa    17:15  -  Za rodiče Součkovy, Limlovy a Janu Veselou
  Čtvrtek   17:00  -  A d o r a c e        18:00 – Mše svatá v Polničce
  Pátek      17:15  -  Za + rodiče, bratra a živou rodinu Honkovu
  Sobota    11:00  - Svatební obřad: Rudolf a Petra
                  16:30  - Za + Emilii a Františka Beránkovy
  Neděle      9:00  - Za rodinu Řádkovu a Řetických


DALŠÍ OZNÁMENÍ
•    Dnes odpoledne ve 14:30 bude křest Elisabeth Rousové.
•    Děkuji mužům a klukům za pomoc na Zelené hoře.
•    V sobotu 16.10. bude Nikodémova noc – v bazilice od 19 do 21 hod.
•    Pozvání českých a moravských biskupů k synodálnímu procesu – viz dopis biskupů.
•    Mše svatá k příležitosti zahájení synodálních jednání v Brněnské diecézi bude příští neděli 17.10. v 16:00 v katedrále sv. Petra a Pavla.
•    V sobotu 23.10. bude po více než roční přestávce opět slavena mše svatá na Zelené hoře. V 16:30 obnoví pomocný biskup Mons. Pavel Konzbul požehnání poutního kostela a tím ukončíme hlavní práce obnovy kostela. Po mši svaté zazní informace o opravách a jejich průběhu, a zazpívají sólisté z Nepomuku, kteří se zúčastní i nedělních oslav. Ty budou pokračovat 24.10 odpoledne – program je na plakátu.
   

Tel. 566 625 190,  Mobil: 607 736 851,   E-mail:  zdar-klaster@dieceze.cz   
http://zdarskefarnosti.cz    www.facebook.com/zdarskefarnosti
 

TOPlist