autor: Michal Berger    |   datum: 19.09.2021  |  

Ohlášky na 25. neděli v mezidobí 2021

25. neděle v mezidobí   
 19. září 2021
       Tato mše svatá byla obětována za:  
       Sobota    16:30  -  Za + Luďka Jebavého
      Neděle       9:00  -  Za Vladimíra Učně, syny a jejich rodiny

LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE  
   Pondělí   –  Památka sv. Ondřeje Kin Tae-gona, kněze
                                            a Pavla Chong Ha-sanga a druhů, mučedníků
   Úterý      –  Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
   Čtvrtek   –  Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze
   Neděle   –  26. neděle v mezidobí


BOHOSLUŽBY V TÝDNU  
  Pondělí   17:15  -  Za + sestru Marii a bratra Pavla
  Středa     17:15  -  Na poděkování za dar manželství, na úmysl dárce a za +++
  Čtvrtek    17:00  -  A d o r a c e       18:00 – Mše svatá v České Mezi
  Pátek       17:15  -  Za živou a + rod. Kazdovu, Kabrdovu a Wágnerovu
  Sobota     10:00  -  BIŘMOVÁNÍ:  Za biřmovance  
  Neděle       9:00  -  Za farníky
                   14:00  -  Za požehnání pro náš národ

DALŠÍ OZNÁMENÍ
•    Bratři a sestry, děkuji všem gratulantům ke 30. výročí kněžského svěcení, děkuji za milý dar a všem kdo na minulou neděli připravovali pohoštění, včetně koláčů a buchet. Děkuji.
•    Dnes odpoledne bude křest dětí: Evelíny Pejchové a Veroniky Herinkové.
•    Dnes bude poslední setkání všech 40. biřmovanců. Sejdeme se v bazilice v 17:00 hod.
•    Svatá zpověď před biřmováním bude v pátek od 16 do 17 hod a potom od 18 do 19 hod.
•    Biřmování prožijeme s o. biskupem Vojtěchem v sobotu v 10:00. Večerní mše svatá v sobotu již nebude.
•    Informace o výuce náboženství najdete na vývěsce a na webu.
•    Příští neděli bude svatováclavská pouť ve Světnově – za dobrého počasí bude mše svatá ve 14 na návsi u kříže, jinak v sále OÚ. Začátek ve 13:50 u kapličky a průvod.
•    V neděli 26.9. bude v bazilice v 16:00 modlitební program s přednáškou br. Pavola Streža. Přijďte a pozvěte blízké.

Tel. 566 625 190,  Mobil: 607 736 851,   E-mail:  zdar-klaster@dieceze.cz   
http://zdarskefarnosti.cz    www.facebook.com/zdarskefarnosti
 

TOPlist