autor: Michal Berger    |   datum: 12.09.2021  |  

Ohlášky na 24. neděli v mezidobí 2021

24. neděle v mezidobí   
 12. září 2021
       Tato mše svatá byla obětována za:  
       Neděle         9:00  -  Za farníky

LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE  
   Pondělí  –  Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
   Úterý     –  Svátek Povýšení svatého kříže   Adorační den + modlitby za kněžský seminář
   Středa   –  Památka Panny Marie Bolestné    
   Čtvrtek  –  Svátek sv. Ludmily, mučednice   1100 let od mučednické smrti
   Pátek     –  Památka sv. Kornélia, papeže a Cypriána, biskupa, mučedníků
   Neděle   –  25. neděle v mezidobí


BOHOSLUŽBY V TÝDNU  
  Pondělí    17:15  -  Za + Zdeňka Křehlíka, živou a + rod. Křehlíkovu a Novotných
  Úterý         7:30  -  Na poděkování za dar eucharistie
  Středa     16:00  -  Za + Věru Lacinovou z Kláštera a za Evu Brožovou
  Čtvrtek    17:15  -  Za Josefa Ungera, za požehnání a za dar zdraví
  Pátek       17:15  -  Za Frant. Stejskala, manželku, sestru a oboje rodiče
  Sobota     11:00  -  Svatební mše svatá:  Matouš a Klára  
                   13:00  -  Svatební obřad:  Martin a Martina
                   16:30  -  Za + Luďka Jebavého
  Neděle       9:00  -  Za Vladimíra Učně, syny a jejich rodiny

DALŠÍ OZNÁMENÍ
•    Bratři a sestry, tento týden jsem si připomněl 30 roků od kněžského svěcení. Proto bych Vás chtěl pozvat dnes odpoledne na malé setkání:          v 16:00 v bazilice bude Te Deum a potom malé pohoštění na rajském dvoře.
•    Adorační den v naší farnosti – v úterý 14. září na svátek Povýšení sv. Kříže. Zahájíme mší svatou v 7:30 a ukončíme požehnáním v 19:00 hod. Současně to je den modliteb za kněžský seminář a bohoslovce. Zapisujte se.
•    Ve středu bude mše sv. již v 16:00, protože v 17 hod bude v křížové chodbě setkání pro občany: seznámení s plány ohledně infocentra pod Zh.
•    Ve čtvrtek bude mše svatá – liturgická oslava 1100 let od mučednické smrti sv. Ludmily. Večer je Nikodémova noc od 19 do 21 hod.
•    Biřmovanci, prosím dnes o odevzdání vyplněných biřmovacích lístků – poslední naše setkání před biřmováním bude v neděli 19.9. v 17:00.
•    V neděli 26.9. bude v bazilice v 16:00 modlitební program s přednáškou br. Pavola Streža.
•    Informace o výuce náboženství najdete na vývěsce a na webu.


Tel. 566 625 190,  Mobil: 607 736 851,   E-mail:  zdar-klaster@dieceze.cz   
http://zdarskefarnosti.cz    www.facebook.com/zdarskefarnosti
 

TOPlist