autor: Michal Berger    |   datum: 05.09.2021  |  

Ohlášky na 23. neděli v mezidobí 2021

23. neděle v mezidobí   
 5. září 2021
Tato mše svatá byla obětována za:  
 NE      9:00  -   Za Radvana Koseka a celou rod. Kosekovu a Bělohlávkovu

LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE  
   Úterý     –   Památka sv. Melichara Grodeckého, kněze a mučedníka
   Středa   –   Svátek Narození Panny Marie
   Neděle   –  24. neděle v mezidobí

BOHOSLUŽBY V TÝDNU  
  Pondělí    17:15  -  Za Karla a Josefu Štěpánkovy
  Středa     17:15  -  Za + rodiče Jana a Ludmilu Pospíchalovy   
  Čtvrtek    17:00  -  A d o r a c e        
  Pátek       17:15  -  Za Václava Kosoura, živou a + rod. Kosourovu a Chvátalovu
  Sobota     11:00  -  Svatební obřad:  Tereza a Lukáš
                   16:30  -  Za rodinu Svobodovu a Havelkovu
  Neděle       9:00  -  Za farníky

DALŠÍ OZNÁMENÍ
•    Dnes bude také poutní mše svatá v Polničce – v 11:00 hod. u kaple sv. Andělů strážných. Slouží P. Miloš Kabrda. Odpoledne ve 14 hod je také pouť v Radostíně u sv. Rozálie.
•    V sobotu 11.9. budou křty malých dětí: v 10:00 Magdalény Kabrdové a Jana Tulise a ve 14:00 Jana Prokeše, Alžběty Prokešové a Matěje Martina Bartáka.
•    Bratři a sestry, 7. září si budu s vděčností připomínat 30 roků od kněžského svěcení. Proto bych Vás chtěl příští neděli odpoledne pozvat na malé setkání: v 16:00 v bazilice bude svátostné požehnání a Te Deum a potom malé pohoštění na rajském dvoře.
•    Blíží se adorační den v naší farnosti – bude v úterý 14. září na svátek Povýšení sv. Kříže.
•    Biřmování prožijeme v sobotu 25.9. v 10:00. Druhý den – v neděli 26.9. bude v bazilice modlitební program s přednáškou Pavola Streža.
•    Náboženství: 1. třídy na faře v pondělí kolem 12:00 (katechetka Eva Vintrová), ZŠ Zámek – 2. a 3. třída ve středu ve 13:00 (katechetka Klára Bergerová) a 4. a 5. třída ve stejný den a čas (učí P. Vladimír). Ve Světnově ve čtvrtek od 13:00 (katechetka Lucie Teplá) a ta bude vyučovat také v Polničce (čas oznámíme). Náboženství začne v týdnu od 13.9., pouze 2. a 3. třída začne již tento týden!
•    Společenství Modlitby matek se sejde v sobotu 11. září v 18:00 hod. v křížové chodbě.
Tel. 566 625 190,  Mobil: 607 736 851,   E-mail:  zdar-klaster@dieceze.cz   
http://zdarskefarnosti.cz    www.facebook.com/zdarskefarnosti
 

TOPlist