autor: Michal Berger    |   datum: 29.08.2021  |  

Ohlášky na 22. neděli v mezidobí 2021

22. neděle v mezidobí   
 29. srpna 2021
Tato mše svatá byla obětována za farníky.


LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE  
   Středa     –   Světový den modliteb za péči o stvoření
   Pátek       –   Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve
   Neděle    –   23. neděle v mezidobíBOHOSLUŽBY V TÝDNU  
  Pondělí    17:15  -  Za + maminku, paní Krupicovou
  Středa     17:15  -  Za + Luboše Henzela   
  Čtvrtek    17:00  -  A d o r a c e        18:00  -  Mše svatá ve Světnově
  Pátek       17:15  -  Za rodinu Kotíkovu a Halovu a duše v očistci
  Sobota      9:30  -  Svatební mše svatá za Lucii a Tomáše
                   11:00  -  Svatební mše svatá za Markétu a Jana
                   12:30  -  Svatební obřad: Klára a Martin
                   16:30  - Za Marii Průšovou a rodiče
  Neděle       9:00  - Za Radvana Koseka a celou rod. Kosekovu a Bělohlávkovu


DALŠÍ OZNÁMENÍ
•    Dnes odpoledne bude setkání všech biřmovanců – v křížové chodbě v 17:00.
•    Ve středu bude zahajovací studentská mše svatá u sv. Prokopa v 8:00 hod. Všem dětem a studentům přeji požehnaný školní rok.
•    Ještě jednou děkuji floristkám a floristům z Čech, Moravy i ze Slovenska za krásnou výzdobu baziliky.
•    Příští neděli bude při mši svaté křest malé Lucie Černé.
•    Příští neděli 5. září bude pouť ke kapli sv. Andělů Strážných v Polničce. Poutní mši svatou v 11:00 bude slavit P. Miloš Kabrda.
•    Ohlášky snoubenců: dne 18.9. chtějí uzavřít církevní sňatek tito snoubenci:  Matouš Schlosser (Herálec) a Klára Kopicová (Plzeň). A ve stejný den také Martin Podloucký (Polnička) a Martina Zitová (Sázava).  Can 1053 CIC.

Tel. 566 625 190,  Mobil: 607 736 851,   E-mail:  zdar-klaster@dieceze.cz   
http://zdarskefarnosti.cz    www.facebook.com/zdarskefarnosti
 

TOPlist