autor: Michal Berger    |   datum: 01.08.2021  |  

Ohlášky na 18. neděli v mezidobí 2021

18. neděle v mezidobí
 1. srpna 2021
 Tato mše svatá byla obětována za:  
    So   16:30 -  Za + maminku a duše v očistci
    Ne    9:00  -  Za farníky


LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE  
    Středa    –   Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze
    Čtvrtek   –   Památka Posvěcení římské baziliky Panny Marie
    Pátek      –   Svátek Proměnění Páně
    Neděle    –  19. neděle v mezidobí   


BOHOSLUŽBY V TÝDNU  
  Pondělí   17:15  -  Za rodinu Horníčkovu, Bruknerovu a Koubkovu
  Úterý      17:15  -   
  Středa    17:15  -  Za Marcelu Kabrdovu, rod. Sobotkovu, Štěpánkovu a Havlíkovu
  Čtvrtek   17:00  -  A d o r a c e        
  Pátek      17:15  -  Za Ludmilu a Jiřího Šinkoru a rod. Morkusovu
  Sobota    11:00  -  Svatební obřad:
                  16:30  -  Za nemocnou osobu
  Neděle      9:00  -  Za živou a + rod. Kabrdovu a Cempírkovu


DALŠÍ OZNÁMENÍ
•    Dnes odpoledne ve 14:30 bude křest Adély Marie Wasserbauerové.
•    Od pondělí 2. do středy 4.8. bude v bazilice třídenní duchovní obnova s otcem Petrem Vrbackým, spirituálem teologického konviktu – vždy při mši svaté, s jednou promluvou po mši.
•    Ohlášky snoubenců: dne 7.8. chtějí uzavřít církevní sňatek ve farnosti Jablonné n/Orl. Tito snoubenci: Tomáš Pejchal (Žďár n/S) a Hana Strnadová (Jablonné n/Orl.). Can 1053 CIC.
•    Moc děkuji těm, kdo přišli pomoci tento týden při práci, ženám za umytí oken… Budeme potřebovat hojnou pomoc mužů při bourání lešení v pátek 13. srpna.
•    Na pěší farní pouť z Mariánské Týnice do Skoků se vydáme příští neděli 8.8. ve 14:30.


Tel. 566 625 190,  Mobil: 607 736 851,   E-mail:  zdar-klaster@dieceze.cz   
http://zdarskefarnosti.cz    www.facebook.com/zdarskefarnosti
 

TOPlist