autor: Michal Berger    |   datum: 25.07.2021  |  

Ohlášky na 17. neděli v mezidobí 2021

17. neděle v mezidobí
 PRVNÍ SVĚTOVÝ DEN PRARODIČŮ A SENIORŮ
 25. července 2021
 Tato mše svatá byla obětována za:  
    So   16:30 -  Za dar víry v naší zemi, za víru v rodinách
    Ne    9:00  -  Za + manželku Marii Kulhánkovu, + dceru Marii Smejkalovou


LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE  
    Pondělí  –   Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
    Úterý      –   Památka sv. Gorazda a druhů, žáků sv. Cyrila a Metoděje
    Čtvrtek   –   Památka sv. Marty
    Sobota   –   Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze
    Neděle    –  18. neděle v mezidobí   


BOHOSLUŽBY V TÝDNU  
  Pondělí    17:15  -  Za + Vratislava Lacinu a manželku Věru z Kláštera
  Středa      17:15  -  Za rodiče Maternovy, rod. Mejzlíkovu, pí Janíčkovou a +
  Čtvrtek     17:00  -  A d o r a c e        
  Pátek        17:15  -  Za prarodiče a seniory
  Sobota      11:00  -  Svatební obřad: Tomáš a Adéla
                    16:30  -  Za + maminku a rodinu Němcovu
  Neděle       9:00  -  Za farníky


DALŠÍ OZNÁMENÍ
•    Moc děkuji těm, kdo přišli pomoci tento týden při práci. Také v tomto týdnu od pondělí do středy bychom pracovali při úpravě rajského dvora. Ženy a děvčata prosím o umytí oken v zákristii – budeme rádi, když se někdo předem ohlásí...
•    Dnes je pouť ke sv. Anně na Cikháji – mše svatá tam bude v 15 hod. v sále obecního úřadu.
•    Dobrovolní hasiči ze zámku oslaví příští sobotu 135 let od založení sboru. Požehnání přijmou ve 13 hod na 2. nádvoří.
•    Ohlášky snoubenců: dne 14.8. chtějí uzavřít církevní sňatek: Martin Lempera (Brno) a Michaela Krčálová (Havl. Borová). Can 1053 CIC.
•    Tento týden budou pokračovat v práci restaurátoři na varhanní skříni.
•    Od pondělí 2. do středy 4. bude v bazilice třídenní duchovní obnova s otcem Petrem Vrbackým, spirituálem kněžského semináře – vždy při mši svaté, s jednou promluvou po mši.

Tel. 566 625 190,  Mobil: 607 736 851,   E-mail:  zdar-klaster@dieceze.cz   
http://zdarskefarnosti.cz    www.facebook.com/zdarskefarnosti
 

TOPlist