autor: Farnost ZR2    |   datum: 11.07.2021  |  

Ohlášky na 15. neděli v mezidobí 2021

 

 

 


Mše svaté byly obětovány za:  

     So     16:30    -   Za + Věru Chalupovou a celou živou a + rodinu
     Ne       9:00    -   Za Františka Šíra, rodinu Šírovu a Musilovu a rodiče Kulhánkovy 

LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE  
    Středa    –  Památka bl. Hroznaty, mučedníka, hlavního patrona Plzeňské diecéze
    Čtvrtek   –  Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve
    Pátek      –  Památka Panny Marie Karmelské
    Neděle    –  16. neděle v mezidobí   
 
BOHOSLUŽBY V TÝDNU  
  Pondělí    17:15  -  Za dar zdraví, duše v očistci a na úmysl dárce
  Středa      17:15  -  Za + maminku Evu Neuwirtovou
  Čtvrtek     17:00  -  A d o r a c e        
  Pátek        17:15  -  Za Jiřinu Píbilovou, manžela a oboje rodiče
  Sobota     16:30  -  Za Jana Urbana, živou a + rod. Vodičkovu a Urbanovu
  Neděle       9:00   -  Za farníky
 
DALŠÍ OZNÁMENÍ 
Milí rodiče, blahopřeji Vám ke křtu Vašeho syna Viléma.
Odpoledne ve 14:30 bude křest Anny Zdislavy Vodičkové a Vítka Brhela.
Děkuji Vám za Vaše dary při sbírce na bohoslovce a na kněžský seminář. Minulou neděli se vybralo 23.800,- Kč.
V pátek 16.7. bude v bazilice Nikodémova noc – od 20:00 do 22:00 bude příležitost ke svaté zpovědi a tichá adorace.
V sobotu 17.7. v bude v křížové chodbě společenství Modlitby matek. 
Ohlášky snoubenců: dne 24.7. chtějí uzavřít církevní sňatek Tomáš Vencálek a Věra Kocourková (oba ze Žďáru n/S) a ve stejný den: Matěj Kasal (Přibyslav) a Tereza Fraiová (Sázava). Can 1053 CIC.
Od 21. (středa) do 23. (pátek) července bychom byli vděční za pomoc při úpravě rajského dvora. Kdo by mohl alespoň na chvíli přijít – dopoledne či odpoledne, pomohlo by to...
 
===================================================================
KONTAKT:
Tel. 566 625 190,  Mobil: 607 736 851,   E-mail:  zdar-klaster@dieceze.cz   
http://zdarskefarnosti.cz    www.facebook.com/zdarskefarnosti
 

 

TOPlist