autor: Farnost ZR2    |   datum: 04.07.2021  |  

Ohlášky na 14. neděli v mezidobí 2021

 

 
 
 
 
 
Mše svaté byly obětovány za:
- za + Františka Víznera (sobota 16:30)
- za farníky (neděle 9:00)
 
 
LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE  
    Pondělí    –   Slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa, patronů Evropy a hlavních patronů Moravy
    Úterý        –   Památka sv. Marie Goretti, panny a mučednice
    Neděle     –   15. neděle v mezidobí   
 
BOHOSLUŽBY V TÝDNU  
  Pondělí      9:00  -  Za rodiče Kořínkovy a Vášovy
  Středa      17:15  -  Bohoslužba slova se svatým přijímáním
  Čtvrtek     17:00  -  A d o r a c e        
  Pátek        17:15  -  Na poděkování za dar života a prosba o pomoc P. Marie a na úmysl dárce
  Sobota     13:00   -  Svatební obřad:  Radek a Monika    
                   16:30   -  Za + Věru Chalupovou a celou živou a + rodinu
  Neděle       9:00   -  Za Františka Šíra, rodinu Šírovu a Musilovu a rodiče Kulhánkovy 
 
DALŠÍ OZNÁMENÍ 
Zítra odjíždíme na puťák do Nepomuku…
Děkuji Vám za Vaše dary při dnešní sbírce na bohoslovce a na kněžský seminář
Moc Vám také děkuji za Vaše dary při sbírce minulou neděli na pomoc postiženým oblastem na Hodonínsku a Břeclavsku. Vybralo se 115.000,- Kč
Zítra, na slavnost sv. Cyrila a Metoděje (pondělí 5.7.) bude mše jako v neděli – v 9:00
Příští neděli bude při mši svaté křest malého Viléma Šindeláře
Informace pro přihlášené poutníky jsou v zákristii. Na pěší farní pouť z Mariánské Týnice do Skoků se vydáme v neděli 8.8. odpoledne a vracíme se ve čtvrtek 12.8. 
 
KONTAKTY
Tel. 566 625 190,  Mobil: 607 736 851,   E-mail:  zdar-klaster@dieceze.cz   
http://zdarskefarnosti.cz    www.facebook.com/zdarskefarnosti
 

TOPlist