autor: Michal Berger    |   datum: 20.06.2021  |  

Ohlášky na 12. neděli v mezidobí 2021

12. neděle v mezidobí
 20. června 2021

 Tato mše svatá byla obětována za:  
   So     16:30    -  Na poděkování za dar života a Boží milosti
   Ne       9:00    -  Za farníky


LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE  
    Pondělí    –   Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
    Úterý        –   Památka sv. Jana Fishera, biskupa a Tomáše Mora, mučed.
    Čtvrtek     –   Slavnost Narození sv. Jana Křtitele
    Neděle     –   13. neděle v mezidobí
BOHOSLUŽBY V TÝDNU  
  Pondělí    17:15  -  Za Jana a Růženu Roučkovy   
  Středa      17:15  -  Za Ladislava a Jaroslavu Klamertovy, Štěpánku a Františka Novotných
  Čtvrtek     17:00  -  A d o r a c e        
  Pátek        17:15  -  Za rodinu Chybovu, Pometlovu a Nedělkovu
  Sobota     11:30   -  Svatební obřad: Radim a Klára   
                   16:30   -  Za živou a + rod. Dobrovolných, Řetických, Cahovu a Ocelkovu
  Neděle       9:00   -  Za manžele Měšťanovy


DALŠÍ OZNÁMENÍ
•    Dnes odpoledne ve 14:30 bude křest malého Víta Janů.
•    Děkuji hasičům SDH Herálec a Klášter za pomoc na Zelené hoře při zavlažování zatravněné plochy.
•    Ve středu v 8:00 bude mše svatá u sv. Prokopa na konec školního roku – pro studenty BiGy a SŠG.
•    Ve čtvrtek bude kněžská rekolekce – mše sv. v Novém Městě na Mor. Bude v 8:30.
•    V pátek bude dětská mše svatá na poděkování za školní rok a prosba o požehnání na prázdniny.
•    Starší biřmovanci se sejdou v pátek po mši svaté – v 18:30.
•    Příští neděli bude sbírka na bohoslovce a na kněžský seminář. Děkuji Vám za Vaše štědré dary.
•    Ohlášky snoubenců: dne 10.7. chtějí uzavřít církevní sňatek tito snoubenci: Radek Moravec (Žďár n/S) a Monika Chalupová (Slavkovice). Can 1053 CIC.
•    Dnes je poslední možnost se přihlásit na farní puťák pro mládež od 12. let. Uskuteční se od 5.7. do 9.7. do okolí Nepomuka a do Pootaví. Přihlášky v zákristii.
Tel. 566 625 190,  Mobil: 607 736 851,   E-mail:  zdar-klaster@dieceze.cz   
http://zdarskefarnosti.cz    www.facebook.com/zdarskefarnosti
 

TOPlist