autor: Michal Berger    |   datum: 13.06.2021  |  

Ohlášky na 11. neděli v mezidobí 2021

11. neděle v mezidobí
 13. června 2021

 Tato mše svatá byla obětována za:  
   So     16:30    -  Za + Jiřího Matušku
   Ne       9:00    -  Za Františka Pulkrábka a jeho rodiče

LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE  
    Úterý        –   Památka sv. Víta, mučedníka
    Sobota     –   Památka sv. Jana Nepomuka Neumanna, biskupa
    Neděle     –   12. neděle v mezidobí

BOHOSLUŽBY V TÝDNU  
  Pondělí     17:15   -   Za     farníky
  Středa       17:15   -   Za + Aloise Šimka, rodiče a duše v očistci
  Čtvrtek      17:00   -   A d o r a c e        18:00 – Mše svatá ve Světnově
  Pátek         17:15   -   Na poděkování za 25 let manželství
  Sobota      16:30   -   Na poděkování za dar života a Boží milosti
  Neděle        9:00   -   Za farníky

DALŠÍ OZNÁMENÍ
•    Dnes odpoledne v 15 hodin bude poutní mše sv. ve Stržanově u kaple sv. Antonína.
•    Děkuji mužům za obětavou pomoc při stavbě lešení. Zítra nastoupí restaurátoři a budou pracovat na opravách varhanní skříně.
•    Ve středu 16.6. bude Nikodémova noc – stále ještě v bazilice. Od 20 do 22 hod. příležitost ke svaté zpovědi a tiché modlitbě.
•    Příští neděli při mši svaté bude křest malého Vincenta Krejčího.
•    Ohlášky snoubenců: dne 3.7. chtějí uzavřít církevní sňatek v naší farnosti tito snoubenci: Filip Antončík (Praha) a Šárka Roušová (Žďár n/S). Can 1053 CIC.
•    Mládež od 12. let se může přihlašovat na puťák, který bude od 5.7. do 9.7. Pojedeme do Nepomuku a na Pootaví. Přihlášky a informace jsou v zákristii.


Tel. 566 625 190,  Mobil: 607 736 851,   E-mail:  zdar-klaster@dieceze.cz   
http://zdarskefarnosti.cz    www.facebook.com/zdarskefarnosti

TOPlist