autor: Michal Berger    |   datum: 06.06.2021  |  

Ohlášky na 10. neděli v mezidobí 2021

10. neděle v mezidobí
 6. června 2021
 Tato mše svatá byla obětována za:  
   So     16:30    -  Za živou a + rodinu Bečkovu, uzdravení ran, vztahů a za odpuštění  
   Ne       9:00    -  Za farníky

LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE  
    Středa      –   Památka sv. Efréma, jáhna a učitele církve
    Pátek        –   Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
    Sobota     –   Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie
    Neděle     –   11. neděle v mezidobí
BOHOSLUŽBY V TÝDNU  
  Pondělí     17:15   -   Za + Aloise Novotného a rodiče   
  Středa       17:15   -   Za + rodiče Šaberovy
  Čtvrtek      17:00   -   A d o r a c e
  Pátek         17:15   -   Za + rodiče Jana a Ludmilu Pospíchalovy
  Sobota      11:00    -  svatební obřad: Václav a Barbora
                    16:30   -   Za + Jiřího Matušku
  Neděle        9:00   -   Za Františka Pulkrábka a jeho rodiče


DALŠÍ OZNÁMENÍ
•    Děkuji ženám i mládeži za pomoc na úpravě rajského dvora a mužům za sobotní dovoz lešení. Tento týden se bude stavět lešení zde u varhan, potřebovali bychom na každý den alespoň tři muže na pomoc. Prosím, přihlaste se mně nebo Michalovi.  Děkuji.
•    Dnes, ve 14:30 bude křest malého Tobiáše Marečka.
•    Odpoledne v 16:00 bude setkání mladších biřmovanců. V pátek večer v 18:15 se sejdou starší biřmovanci.
•    Pan farář z Nového Veselí, Mons. Jan Peňáz zve dnes v 18:30 k modlitbě s eucharistickým požehnáním za náš kraj a za ohrožené lesy - u kříže na Vejdochu, nad obcí Jámy.
•    První svatá zpověď našich prvokomunikantů bude v pátek 11.6. v 15:00. Ke svaté zpovědi zvu také rodiče, starší sourozence a kmotry.
•    První svaté přijímání našich 12 dětí bude příští neděli při mši svaté v 9:00.
•    Příští sobotu 12. června v 18:00 se sejde společenství Modlitby matek.
•    V neděli 13.6. bude v 15 hodin poutní mše sv. ve Stržanově u kaple sv. Antonína.
•    Ohlášky snoubenců: dne 26.6. chtějí uzavřít církevní sňatek v naší farnosti tito snoubenci: Radim Řehoř (Žďár n/S) a Klára Kocourková (Budeč). Can 1053 CIC.
•    Mládež od 12. let se může přihlašovat na puťák, který bude od 5.7. do 9.7. Pojedeme do Nepomuka a na Pootaví. Přihlášky a informace jsou v zákristii.Tel. 566 625 190,  Mobil: 607 736 851,   E-mail:  zdar-klaster@dieceze.cz   
http://zdarskefarnosti.cz    www.facebook.com/zdarskefarnosti
 

TOPlist